Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Isamaa andis teisipäevasel Riigikogu istungil üle kodakondsuse seaduse muutmise eelnõu, millega välistatakse kodakondsuse andmine erandkorras inimestele, keda on korduvalt kriminaalkorras karistatud tahtlike kuritegude eest.

Isamaa erakonna esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on tegemist põhimõttelise küsimusega sellest, kas ja keda soovitakse näha Eesti kodanikuna: „Inimestele, kes on tahtlikult ja korduvalt toime pannud kuritegusid ja olnud ohuks ühiskonnale, ei peaks Eesti kodakondsust andma. Seadusemuudatusega välistatakse kodakondsuse erandkorras andmine ja taastamine isikutele, keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest,“ ütles Seeder.

2006. aasta juunis Reformierakonna, Keskerakonna ja tänase EKRE (Rahvaliit)  koalitsiooni ajal viidi kodakondsuse seadusesse säte, mis võimaldab anda erandkorras Eesti kodakondsust isikutele, kes on korduvalt toime pannud tahtlikke kuritegusid. Käesoleva eelnõuga soovime me selle sätte kehtetuks tunnistamist.

Eelnõu paragrahviga 1 tunnistatakse kehtetuks Kodakondsuse seaduse paragrahvi 21 lõige 11, mille kohaselt võib Vabariigi Valitsus erandkorras anda või taastada Eesti kodakondsuse isikule, keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest ja kelle karistatus on kustunud, võttes arvesse kuriteo toimepanemise asjaolusid ning süüdlase isikut. 
Seadusemuudatus ei puuduta neid kodakondsuse andmise ja taastamise taotlusi, mis on esitatud enne seadusemuudatuse jõustumist.

Viimased uudised