Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas üleujutusega seotud riskide ajakohastatud hinnangu, millega määrati riskipiirkonnad ja kuhu lisandusid Sindi linn ja Raasiku alevik. Ajakohastatud hinnangu koostamiseks analüüsiti eelnevalt viimase kuue aasta üleujutusi.

Üleujutuse riskiga piirkonnad on: Pärnu linn, Sindi linn, Võiste alevik, Häädemeeste alevik, Virtsu alevik, Kuressaare linn ja Nasva alevik, Kärdla linn, Haapsalu linn, Tallinna linn (Haabersti, Põhja-Tallinn, Kesklinn ja Pirita), Kiisa alevik ja Maidla küla, Maardu linn, Raasiku alevik, Paide linn, Tartu linn, Aardlapalu küla ja Võru linn.

„Üleujutusi alati ära hoida ei saa, kuid on võimalik planeerimisega ennetada. Sa kas lihtsalt ei ehita üleujutuse piirkonda või ehitad nii, et üleujutus sind võimalikult vähe mõjutaks,“ lausus keskkonnaminister Siim Kiisler.

Veeosakonna peaspetsialisti Agne Aruväli sõnul liideti ajakohastatud hinnangus osa kehtivaid riskipiirkondasid üheks (nt Pärnu linn ja Audru valla Papsaare tiheasutusala) ning määrati kaks uut riskipiirkonda – Sindi linn ja Raasiku alevik. Kokku tuvastati 16 olulist riskipiirkonda.

Miks otsustati Sindi linn  ja Raasiku alevik lisada riskipiirkondade hulka? Aruväli selgitab, et Sindi linnas võivad tekkida üleujutused Pärnu jõe jääummistustest ning Raasikul ujutab aeg-ajalt Jõelähtme jõgi üle. Sindi linnas oli viimane üleujutus 2013. aastal, Raasikul 2017. aastal.

Vaata hinnangut ja  riskipiirkondade kaarti: https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/uleujutused/uleujutusega-seotud-riskide-hinnang

Eelmine üleujutusega seotud riskide hinnang valmis 2011. aastal, 2017. aastal alustati selle ajakohastamisega. Kohustus üleujutusega seotud riskide hinnangut, ohu- ja riskikaarte ning maandamiskavu koostada ning neid siis iga kuue aasta tagant uuendada on Eestil alates 2009. aastast.

Üleujutuse riskide hindamine ja maandamine on osa veemajanduskavade koostamisest ja rakendamisest. Eesmärk on vähendada üleujutuste esinemise tõenäosust ja nende mõju inimeste tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele.

Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on valminud ka strateegia vihmavalingutest tingitud sademeveeuputuste leevendamiseks ja vältimiseks. Prognooside kohaselt ei jää sademeveeuputusi tulevikus vähemaks, pigem on neid oodata rohkem. Valminud strateegia pakub leevendusmeetmeid ja soovitusi, millega arvestada nii üld- ja detailplaneeringute kui ka arengukavade ja ehituslubade koostamisel.

Valminud sademevee strateegiaga on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel: https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/uuringud-ja-aruanded

Viimased uudised