Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimehe Aivar Koka (Isamaa) sõnul ei ole riigi ülesanne erasektoriga konkureerida, vaid teha koostööd energiajulgeoleku tagamiseks.

Riigikapitalismi poole püüdlemine tuleb Koka sõnul ära lõpetada. „Peaminister on andnud lubaduse, et sügiseks rajatakse Eestisse LNG terminal, kuid selle rajamisele ei ole kahjuks sammugi läheme jõutud. Meil on olemas ettevõtjad, kes oleksid valmis energiajulgeolekusse investeerima, aga valitsus ja Elering püstitavad sellele asjatuid takistusi. Ei tohi korrata Reformierakonna 2014. aastal tehtud viga, mil LNG terminali ehitusest loobuti soomlaste kasuks. Tuletan meelde peaministrite Rõivase ja Stubbi kokkulepet, kus lepiti kokku, et hiljemalt 2019. aastal peab tekkima regionaalne LNG terminal, mille osas peab olema tööde rahastustaotlus Soome poolelt esitatud 2016. aastaks. Juurde lisati, et juhul kui Soome ei täida kokkulepitud tingimusi siis on Eestil võimalik regionaalse terminali rajamine ise ette võtta. Miks me nüüd seda jälle Soomele pakume?” küsis Kokk.

Koka sõnul on läbirääkimised eraettevõtjate ja gaasivõrku haldava riigiettevõtte Eleringi vahel on liiva jooksnud. „Kuu ajaga pole ujuvterminal Eestile sammugi lähemale jõudnud. Me teame, eraettevõtjate soov Eleringile on, et rajatav terminal ühendatakse ülekandevõrguga ja ei takistaks turule pääsu. Riigipoolset rahastust ei küsita. See, kui riigiettevõte tegeleb turul eraettevõtjate üle pakkumisega tähendab pikaajaliselt maksumaksjale ju täiendavat kulu. Miks peaks riik kulutama 213 miljonit eurot maksumaksja raha, et eratarbijad ja ettevõtjad peaksid hiljem ostma kaks korda kallimat gaasi?“

Ta rõhutas ka pikaajaliste signaalide olulisust. „Eestile võetud kohustused rohepöördeks tähendavad, et järgnevatel aastatel tuleb teha täiendavad 15 miljardit eurot investeeringuid, millest suurem osa peaks tulema erasektorist. LNG terminali ümber toimuva vaidluse kontekstis jälgivad ettevõtjad hoolega, kuidas riik partnerina käitub.“

Viimased uudised