Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Allikas: TTJA

2022. aastal oli Eesti raudteedel 12 avaliku raudteeohutusega seotud juhtumit, neist 10 olid sõiduki ja rongi kokkupõrked raudteeülesõidukohtades ja 2 otsasõidud raudteel viibinud inimestele. Õnnetusjuhtumite tulemusel hukkus 1 inimene ja vigastada sai 15 inimest.

„Õnnetusjuhtumite analüüs viitab, et tegeleda tuleb raudteeületuskohtade teemaga. Eelmisel aastal toimus tavapärasest rohkem kokkupõrkeid sõiduautode ja rongide vahel, mis toimusid ainult liiklusmärkidega reguleeritud raudteeülesõidukohtadel. See viitab sellele, et autojuhtide teadlikkus raudteeülesõidukohtade ohtlikkusest on langenud. Samuti tekitavad muret olukorrad, kus on oht võimalikuks õnnetusjuhtumiks, mille tagajärjel inimene võib saada raskelt vigastada või hukkuda. Raudtee-ettevõtted registreerivad ohuolukorrad, kus liikleja on vahetult rongi eest möödunud või jäänud seisma rongile ohtlikult lähedal. 2022. aastal registreeriti selliseid juhtumeid 77,“ kommenteeris Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) raudteetalituse juhataja Kadi Zavadskis.

Maakondade kaupa jagunesid õnnetusjuhtumid 2022. aastal järgnevalt:

 • 2 Tartumaal;
 • 2 Harjumaal;
 • 2 Ida-Virumaal;
 • 2 Järvamaal;
 • 2 Viljandimaal;
 • 1 Jõgevamaal;
 • 1 Võrumaal.

Kõik juhtumid toimusid raudteeülekäigukohal või -ülesõidukohal. Valdavalt on juhtumite menetluste tulemusena hinnatud, et põhjused on olnud seotud liikleja tähelepanematusega, ebaõige sõidukiirusega või kõrvaliste tegevustega, mistõttu pole veendutud raudteeülesõidukoha ületamise ohutuses.

„Ohuolukordade analüüs on näidanud, et ohtlikud olukorrad toimuvad peamiselt jalakäijatega, kuid ka autojuhtide ning jalgratturitega. Raudteedega seotud ehitustööde tõttu on raudteeülesõidukohtadel muutunud liikluskorraldus tekitanud ohtlikke olukordi, kus autojuhid ei järgi liiklusmärke ning ei veendu, et raudtee ületamine oleks ohutu. Rongijuhtide tähelepanelikkus on õnnetused ära hoidnud, kuid oluline on liiklejatele meelde tuletada, et raudteel toimunud õnnetuste tagajärjed on kordades raskemad kui muude liiklusõnnetuste puhul,“ lisas Zavadskis.

TTJA tuletab meelde, et raudtee ületamisel ja raudtee läheduses tuleb olla äärmiselt tähelepanelik. Raudteeülesõidukohale lähenedes:

 • vähenda kiirust, et vajaduse korral sõiduk peatada;
 • järgi liiklusmärke ja valgusfoore;
 • vaata, kuula ja ole tähelepanelik, et veenduda liikumise jätkamise ohutuses;
 • anna alati lähenevale raudteesõidukile teed!

Raudteed on keelatud ületada väljaspool ülekäigu- või ülesõidukohta. Halva nähtavuse (nt pimeda ajal, tiheda saju, pimestava päikesega) ning libedaga tuleb raudtee ületamisel olla eriliselt tähelepanelik. Autojuhid peavad libedaga arvestama sõiduki pikemat pidurdusteekonda ning alustama tavapärasest varem sõiduki kiiruse vähendamist enne ülesõitu.

Viimased uudised