Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Mailis Reps. Riigikogu pilt.

Haridusminister Mailis Reps ütles, et 3-7-aastaste laste lasteaias käimine peab muutuma kohustuslikuks, kuna Soomes on ka sedasi. Tegelikkuses pole Soomes veel mingit lasteaiakohustust.

Reps ütles ERRi uudistele, et Eestis ei käi kolme- kuni seitsmeaastastest lastest lasteaias umbes kuus protsenti ning enamik lasteaias mitte käivatest lastest on sotsiaalselt kõrvale jäetud ja vajavad hiljem koolis õpiabi.

Haridusministeerium on seetõttu asunud välja töötama lahendust, mille järgi saaks iga 3-5-aastane laps neli tundi päevas tasuta lasteaiaaega. „Ja kui ta ei hakka seal tõepoolest käima ei viis päeva ega üks päev nädalas, siis no soomlastel on see süsteem, et nad käivad iga nädala tagant kohtumisel, kus on sotsiaaltöötaja, kus on haridusametnik ja kus on meditsiinilise taustaga inimene, kes vaatavad, et lapsega on kõik korras,” rääkis Reps.

Reps tahab seega allutada kõik kodus kasvavad 3-7-aastased lapsed iganädalasele sotsiaaltöötaja, haridusametniku ja meditsiinitöötaja sunduslikule läbivaatamisele.

Repsi väide soomlaste kohta on aga vale, sest Soomes ei ole lasteaias käimine kohustuslik ning soomlased on alles asunud välja töötama plaani, et aastaks 2022 käiksid kõik lapsed alates viiendast eluaastast tasuta eelkoolis. Nagu kirjutab Aamulehti, on see ettepanek aga Soomeski problemaatiline, sest see on kallis ja õpetajatest on suur puudus. Soomes on kodused üle 25 protsendi 3-5-aastastest lastest. Isegi 5-aastasest lastest on üle 20 protsendi kodused.

Kolme- kuni viieaastaste kohustuslikust lasteaias käimisest ei ole Soomes juttugi. Samuti ei toimu Soomes mitte mingit iganädalast koduste laste kohustuslikku läbivaatamist. Soomes tegeleb probleemsete lastega lastekaitse, kes reageerib siis, kui tuleb sellekohane kaebus.

Reps rääkis Soomet eeskujuks tuues vajadusest tuua lapsed 4 tunniks päevas, 20 tunniks nädalas lasteaeda. Reps on ilmselt asjadest valesti aru saanud. Nimelt kehtestas Soome keskerakondlik valitsus tõesti alates 2015. aasta algusest lasteaias 20 tunni piirangu, aga sellega piirati töötute vanemate õigust lasteaiakohale. Lisaks tõstis Soome valitsus lasteaia kohatasu ja suurendas lasteaiarühmade suuruseid. Inimesed protesteerisid sellisele valitsuse poliitikale vastu ning sellest kriitikast kasvas välja ettepanek kehtestada kõigile tasuta võimalus eelkoolile alates 5. eluaastast.

Soomes aga pole miski veel kindel, sest aasta pärast on uued valimised ja selle ettepanekuga hakkab tegelema järgmine valitsus.

Viimased uudised