Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: ltn Mari-Liis Päären

Sel nädalal toimub Tartus Kaitseväe Akadeemia õppus Kõue Turm 2024, mis kaasab esimese ja teise õppeaasta maaväe põhikursuse kadette, kes harjutavad jalaväekompanii koosseisus lahingutegevust. Õppus toimub kahes etapis Tartus ja Nursipalu harjutusväljal ning on fokuseeritud lahingutegevusele pimedal ajal hoonestatud alal.

„Lahingutegevuse läbiviimine hoonestatud alal on oskus, milleta ei saa jalaväeüksus kaasaegses lahinguruumis edukalt tegutseda,„ ütles õppuse juht Kaitseväe Akadeemia õppeosakonna taktika õppetooli jalaväekompanii grupi ülem major Karl-Erik Kirschbaum. „Kadettidele on oluline kogeda väljakutseid mitmekülgses linnakeskkonnas, sealhulgas ka suurtes modernsetes hoonetes – seni on põhiliselt harjutatud linnavõitlusaladel. Lisaväärtuse lisab võimalus harjutada pimeda ajal, sh pimendatud hoonetes.”

Lisaks esimese ja teise õppeaasta kadettidele võtavad õppusest osa ka kolmanda õppeaasta kadetid, kes praktiseerivad vahekohtu pidamist.

Õppuse Kõue Turm 2024 eesmärk on arendada rühma- ja kompaniiülemate koostööd luues tingimused kadetikompanii lahingutegevuse õnnestumiseks järgmisel nädalal algaval õppusel Kevadtorm 2024. Õppuse käigus harjutatakse jalaväekompanii lahingutegevust hoonestatud alal, sealhulgas hoonetele lähenemist ning nende puhastamist vastase üksustest. Harjutuse fookus on juhtimise ja koostöö arendamisel.

Õppuse esimene etapp leidis aset Tartus Chemicumi õppehoones ja Raadi sõjaväelinnakus ning selles keskenduti pealetungivatele tegevustele hoonestatud alal pimedal ajal. Teises etapis harjutatakse Nursipalu harjutusväljal kaevikuliinide ja linnavõitlusala ründamist.

„Keemia instituudil on hea meel, et saab teha koostööd Kaitseväe Akadeemiaga,” ütles Tartu Ülikooli Keemia instituudi direktor Piret Pikma. „Arvestades kõike, mis toimub Ukrainas ja mujal maailmas, mõistab kogu Eesti rahvas kindlasti rahvakaitse olulisust. Seetõttu pakume hea meelega meie riigi kaitsjatele uut keskkonda, kus nad saavad oma oskusi ja teadmisi täiendada. Loodame, et sarnaselt meie tudengitele, tulevad Chemicumis omandatud teadmised ja kogemused ka kaitseväelastele tulevikus kasuks.”

Õppuse Kõue Turm 2024 lõpptulemusena on kõik osalevad teise õppeaasta maaväe põhikursuse kadetid saanud planeerida vähemalt ühe rünnaku ning osad neist ka juhtimiskogemuse jalaväekompanii juhtkonna koosseisus. Kolmanda õppeaasta kadetid on õppuse lõpuks saanud kogemuse vahekohtu pidamise kohta.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Viimased uudised