Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tänasega on Eesti olnud Euroopa Liidu liikmesriik 20 aastat. Kuulumine Euroopa Liitu on avardanud Eesti inimeste liikumise, töötamise ja õppimise võimalusi, kasvatanud üldist heaolu ja majandust ning kindlustanud riiklikku julgeolekut.

Eesti on omalt poolt kaalukalt panustanud Euroopa Liidu innovaatilistesse algatustesse ja digiarengusse ning räägib jõuliselt kaasa ELi julgeolekupoliitikas. Kuulumist Euroopa Liitu toetab 84 protsenti Eesti elanikest.

„Euroopa Liit areneb pidevalt edasi ning juba 20 aastat suuname seda arengut ka meie. Meid usaldatakse, meid kuulatakse ja meie seisukohtadega arvestatakse,” rõhutas peaminister Kaja Kallas. „Eesti liitumine Euroopa Liiduga on olnud edulugu, mis võimaldab meil nüüd aidata ka teisi riike, sealhulgas Ukrainat teel liikmesriigiks saamiseni.”

Peaminister tõi välja, et Eesti majandus ja keskmine palk on kasvanud Euroopa Liidu liikmeks olemise ajal ligi neli korda. „Euroopa Liidu kaasabil oleme saanud teha olulisi investeeringuid oma riigi ja taristu ülesehitusse erinevates valdkondades, et meie inimestel oleks Eestis hea ja turvaline elada.”

Samuti tõdes ta, et liitumine Euroopa Liidu ja Schengeni viisaruumiga andis Eesti inimestele vabaduse reisida, õppida ja töötada ka teistes liikmesriikides.

„Pidagem meeles, et Euroopa Liit ei ole „nemad” seal kaugel Brüsselis. Euroopa Liit oleme me ise,” rõhutas Kaja Kallas.

Välisminister Margus Tsahkna tõstis esile Euroopa Liitu kuulumise julgeolekualaseid aspekte ja seda, et nüüd on Eesti kord seista ELi avatuse eest. „Euroopa perekonda kuulumine on Eestile andnud kindluse, et me ei ole enam kunagi üksi. Täna on see olulisem kui kunagi varem, sest Venemaa jätkuv julm agressioon Ukrainas on tõestanud, et hallid alad Euroopas vaid ajendavad Venemaad jätkama imperialistliku vallutussõjaga. Seetõttu seisame vankumatult Euroopa Liidu avatud uste poliitika jätkamise eest ning jagame oma Euroopa Liiduga ühinemise kogemust teiste riikidega, kes soovivad saada osaks Euroopa Liidu perest, sealhulgas Ukraina ja Moldova ning mitmete Balkani riikidega,” sõnas Tsahkna. „Loodame peatselt Ukrainale ja teistele kandidaatidele õnne soovida Euroopa Liiduga ühinemise puhul, nii nagu täna 20 aastat tagasi, 2004. aasta 1. mail õnnitleti Eestit!”

Siseminister Lauri Läänemets märkis, et pikale liikmelisusele vaatamata on Eestil jätkuvalt ELis suuri eeskujusid ühiskondliku arengu suunamisel. „Eesti kuulumine Euroopa Liitu on meie igapäevane tõestus kuulumisest Euroopasse koos teiste iseseisvate ja edukate riikidega. 20 aastat liikmelisust on andnud suure panuse Eesti ühiskonna ja riigi arengusse ning rahva heaolu kasvatamisse. Aga siin on ka veel palju tööd teha. Meie üldine heaolu on kasvanud, ent seda pole jagunud ühtlaselt kõigile. Seepärast on EL-i kuulumine meile riigina ka igapäevane meeldetuletus pingutamise vajalikkusest – kuna me ei võrdle end riikidega, kellega koos olime sunnitud olema okupeerituna Nõukogude liidus, vaid võrdleme end eeskätt Põhja- ja Lääne-Euroopaga, siis on meil õnneks hulgaliselt eeskujusid võrdsuse, õiguste ja demokraatia eest seismisel.” Ta lisas, et täna on Eesti tööks ka oma kogemuse põhjal pakkuda tuge neile, kes soovivad Euroopa Liiduga liituda, sealhulgas Ukrainale.

EL ajajoon: https://eu.mfa.ee/et/eesti-euroopa-liiduga-uhinemise-ajajoon/

Kultuuriministeeriumi blogi EL liitumisest: https://kul.ee/uudised/euroopa-liiduga-liitumine-oli-eesti-ametnike-kupsuseksam

Viimased uudised