Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sotsiaalministeerium saatis ministeeriumitele ja partneritele kooskõlastamiseks bioloogiliste ohutegurite määruse muutmise eelnõu. Muudatustega uuendatakse töökeskkonna bioloogiliste ohutegurite ohurühmade loetelu, kuhu lisanduvad uued bioloogilised ohutegurid, näiteks koroonaviirus SARS-CoV-2. Muudatused võimaldavad nõuetekohaselt kaitsta töökohtadel töötajate tervist ja tagada ohutust viiruse leviku ajal.

„Bioloogilised ohutegurid võivad põhjustada töötajatel erinevaid haigusi – allergiaid, mürgistusi ja nakkuseid. Seega tuleb töökeskkonnas viia töötajate kokkupuude bioloogiliste ohuteguritega miinimumini. Praegusel viiruste leviku kõrgajal tuleb igal tööandjal hinnata riske oma töökeskkonnas ja võtta kasutusele mõistlikud meetmed nende leviku ennetamiseks. Olgu see siis hügieenireeglitest kinnipidamine, piisava ohutu distantsi hoidmine, töötajatele vajalike kaitsevahendite tagamine ning kindlasti ka haigena koju jäämise soodustamine,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Eelnõuga tehtavad muudatused on valdavas osas seotud bioloogiliste ohutegurite määruse lisade 1–3 muutmisega, mille raames täiendatakse töökeskkonnas esineda võivate bioloogiliste ohutegurite loendit uute ohuteguritega, ohurühmade ja märkustega ning uuendatakse ohutustasemete ja eriabinõude rakendamise loetelusid. Lisaks liigitub eelnõuga koroonaviirus SARS-CoV-2 bioloogiliste ohutegurite 3. ohurühma. Bioloogiliste ohutegurite määruse kohaselt tähendab 3. ohurühm seda, et ohutegur võib põhjustada inimese rasket haigestumist, ohustada töötaja tervist ning põhjustada nakkusohtu elanikkonnale, kuid olemas on tõhusad ennetus- ja ravivahendid. SARS-CoV-2 puhul ei ole tänase seisuga olemas tõhusat ravivahendit, kuid teadus- ja arendustöö on sellel suunal käimas ning lähikuudel võib eeldada, et selleni jõutakse.

Eelnõuga tehtavate muudatuste raames tekib tööandjatel kohustus uuendada vajaduse korral töökeskkonna riskianalüüsi, mille raames hinnatakse töötaja nakatumisohu laadi, suurust ja kestust, kui töötajad on või võivad olla ohustatud uutest bioloogilistest ohuteguritest, ning vajaduse korral võtta kasutusele meetmed riskide maandamiseks, kohandada töökohta ja teha muid tegevusi vastavalt bioloogiliste ohutegurite määruse sätetele.

Bioloogiliste ohutegurite määrust ning määruse lisasid on vaja muuta, et võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Komisjoni direktiivid (EL) 2019/1833 ja (EL) 2020/739, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/54/EÜ, mis käsitleb töötajate kaitset bioloogiliste ohuteguritega kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl. Eelnõuga tehtavad muudatused jõustuvad 24. novembril 2020.

Eelnõuga on võimalik tutvuda valitsuse eelnõude infosüsteemis ning avaldada arvamust 26. oktoobrini.

Viimased uudised