Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kohtumine ettevõtjatega. Foto: kaitsevägi

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras kohtus 30 reservõppekogunemisi soosiva ettevõtte esindajaga, et tänada neid toetuse ja koostöö eest ning anda ülevaade riigikaitse arengutest ja kevadisest suurõppusest Siil 2018.

Selle aasta 2. mail algava ja kaks nädalat kestva õppuse Siil 2018 põhitegevus on Viljandi-, Tartu-, Valga-, Põlva- ja Võrumaal. Kokku osaleb õppusel enam kui 13 000 kaitseväelast, kaitseliitlast, reservväelast ja liitlas- ning partnerriikide sõdurit 13 riigist. Õppusel hinnatakse nii kaitseväe üksuste lahinguvalmidust kui ka harjutatakse Kaitseliidu ja kaitseväe üksuste lahinguülesannete täitmist ja koostööd.

„Meie riigikaitse selgroo moodustavad meie reservväelased, kes ei saaks oma kohust täita ilma tööandjate toeta,” ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, kelle sõnul on hästi toimiv kaitseväe ja tööandjate koostöö oluline osa kogu ühiskonda hõlmavast laiapõhjalisest riigikaitsest. „Tänan neid 63 tööandjat kes tänaseks on oma reservväelaste toetamise algatusega kaasa tulnud ja kutsun
ka teisi tööandjaid seda tegema.”

Kaitseväe juhataja lisas, et peagi algaval õppusel Siil 2018 vajab kaitsevägi taas tööandjate toetavat suhtumist oma reservväelastesse ja riigikaitsesse üldisemalt.

Tänaseks on kaitseväele endast teada andnud 63 erineva suurusega tööandjat, kes toetavad oma reservväelastest töötajate osalemist kaitseväe õppustel. Reservväelasi toetavaid ettevõtteid on nii suurfirmade kui ka väikeettevõtjate hulgas ning erinevatest tegevusvaldkondadest.

„Kõikide ettevõtjate jaoks on ülioluline, et me elame turvalises ühiskonnas ja reservväelaste toetamine on üks viis kindlustada, et me elame ka tulevikus turvalises ühiskonnas,” ütles Aku Sorainen advokaadibüroost Sorainen ja lisas, et kaitseväest ja Kaitseliidust saadud kogemus annab firma töötajatele juurde juhikogemusi. „Sõjaline kogemus ja haridus aitab kasvada juhiks ka tsiviilelus,” ütles Sorainen.

Enim levinud reservväelaste toetusviis on palga säilitamine õppusel osalemise ajal. Mitmed ettevõtted kompenseerivad tavapärase palga ja õppekogunemise toetuse vahe, et reservväelane ei kaotaks sissetulekus. Esimesed algatusega kaasa tulnud tööandjad olid Tallinna Lennujaam AS ja Tallinna Lennujaam GH, kes tegid sellise otsuse enne eelmist suurõppust Siil.

Enne eelmist suurõppust Siil 2015 sõlmised Eesti kaubandus-tööstuskoda, Eesti tööandjate keskliit, kaitseministeerium ja kaitsevägi hea tahte ja koostöökokkuleppe, mille eesmärgiks on rõhutada ettevõtjate ja tööandjate soovi panustada Eesti riigikaitsesse.

Videot vaata allpool!

Viimased uudised