Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

kaitsevägi

Kaitsevägi arvab sel nädalal reservi üle 2300 eelmise aasta juulis ja oktoobris teenistust alustanud ajateenija.

Suurem osa ehk üle 1300 ajateenija teenis 1. jalaväebrigaadi üksustes, omandades oskused jalaväelase, suurtükiväelase, pioneeri ja tankitõrjuja erialadel tegutsemiseks.

2. jalaväebrigaad arvab reservi enam kui 700 ajateenijat. Samuti lõpetavad sel nädalal ajateenistuse staabi- ja sidepataljoni, Vahipataljoni, mereväe ja toetuse väejuhatuse logistikapataljoni 2016. aasta suvel ja sügisel saabunud kutsealused.

Juulikutsega ajateenistusse saabunutest koolitati reservüksuste autojuhid ja juhtivkoosseis, oktoobris teenistust alustanud kutsealused õppisid täitma rivikoosseisu ametikohti. Enne reservteenistuse algust osalesid ajateenijad mais peetud kolmenädalasel hindamisõppusel Kevadtorm.

Uued ajateenijad saabuvad teenistusse juulis, praegu jätkavad üksustes teenistust jaanuaris üheteistkümneks kuuks kaitseväkke saabunud ajateenijad.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised