Tel. 5897 3482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseministeerium loob Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ühise töörühma sõjalennuharjutuste ohutust puudutavate regulatsioonide ja protseduuride hindamiseks.

Töörühma eesmärk on konkreetse intsidendi valguses läbi vaadata kõik regulatiivsed ja muud meetmed, millega tagatakse tsiviillennunduse ohutus sõjalennuharjutuste ajal. „Selle töörühma loomisel ei lähtuta eeldusest, et viga oli protseduurides või et juhtum oli tingitud puudulikest regulatsioonidest, küll aga peame oma kohuseks juhtunu tõsidust arvesse võttes lisaks tehniliste asjaolude uurimisele igaks juhuks veelkord läbi vaadata ka regulatsioonid,“ ütles kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Meelis Oidsalu. „Tehniliste asjaolude uurimist viivad läbi hispaanlased, kelle lennukite ja raketiga oli tegu.“

„Konkreetne intsident ei johtunud protseduurilistest asjaoludest ega regulatsioonidest, samuti ei olnud ohustatud tsiviillennud, aga intsidendi tõsidust arvestades tuleb igaks juhuks veenduda, et ka Eesti poolelt oli kõik võimalik tehtud ohutuse tagamiseks,“ mainis Meelis Oidsalu. „Õhuharjutuste ja õhuharjutusalade planeerimine on väga detailne ja eriti ohutusküsimusi arvestades rangelt reguleeritud ja toimub tihedas koostöös lennuohutusspetsialistidega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ja seetõttu kaasatakse töörühma ka nende esindaja,“ lisas Oidsalu.

Õhuharjutusalade loomisele eelneb põhjalik ja igakülgne analüüs ning ala loomine võib võtta mitu aastat, seda tehakse väga kaalutult. „Töörühm sõltub oma tegevuses muu hulgas Hispaanias läbiviidava uurimise tulemustest ning kohtume kindlasti ka Hispaania kaitsejõudude ja kaitseministeeriumi esindajatega. Valdkonnaspetsiifikat arvestades ei saa me kogu informatsiooni avalikustada, küll aga tuuakse avalikkuseni peamised järeldused,“ ütles Meelis Oidsalu.

Kommentaarid

Viimased uudised