Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Euroopa Komisjon avas täna veebiportaali WiFi4EU, mille kaudu kutsutakse kõiki Euroopa omavalitsusüksusi end registreerima enne mai keskpaigaks kavandatud esimest projektikonkurssi, mille raames saab taotleda otse ELi rahastust tasuta WiFi levialade rajamiseks.

Programm WiFi4EU pakub omavalitsusüksustele 15 000 euroseid vautšereid WiFi levialade loomiseks avalikus ruumis, sh raamatukogudes, muuseumides, avalikes parkides, väljakutel. Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri sõnul on algatuse eesmärk „varustada 2020. aastaks kõigi Euroopa külade ja linnade põhilised avaliku elu keskused tasuta traadita internetiühendusega.“

Omavalitsusüksused võivad kasutada WiFi4EU vautšereid WiFi seadmete (traadita interneti juurdepääsupunktide) ostmiseks ja paigaldamiseks. Võrgu ülalpidamiskulud kannavad omavalitsusüksused.

„Avades täna WiFi4EU portaali, astume me konkreetse sammu, et aidata omavalitsusüksustel pakkuda tasuta WiFit,” märkis digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip. „Kuigi see on oluline edusamm, innustan ma ühtlasi Euroopa Parlamenti ja nõukogu viima lõpule telekommunikatsiooniseadustiku ettepaneku menetlemise, et tagada kiire internetiühendus kogu Euroopa Liidus. See hõlmab üle-Euroopalist sagedusalade kooskõlastamist ja Euroopale vajalikesse ülisuure läbilaskevõimega võrkudesse investeerimise jõulist stimuleerimist.“

ELi eelarves on kuni 2020. aastani eraldatud 120 miljonit eurot avaliku tasuta WiFi teenuse seadmestiku rahastamiseks 8000 omavalitsusüksuses kõigis liikmesriikides ning Norras ja Islandil.

Programmis osalemiseks peaksid omavalitsused alates 20. märtsist 2018 registreeruma portaalis www.WiFi4EU.eu. Taotluste esitamise etapil, mis algab 2018. aasta mai keskel, käivitatakse esimene projektikonkurss ja registreerunud omavalitsusüksused saavad esitada taotluse esimese 1000 WiFi4EU vautšeri saamiseks (igaüks 15 000 eurot). Vautšereid jagatakse sooviavalduste laekumise järjekorras.

Vahendite eraldamise etapil kuulutab komisjon, järgides geograafilise tasakaalu põhimõtet, välja 1000 omavalitsusüksust, keda rahastatakse esimese projektikonkursi raames. Iga osalev riik saab vähemalt 15 vautšerit. Lähima kahe aasta jooksul käivitatakse veel neli WiFi4EU projektikonkurssi.

Programmi WiFi4EU raames rahastatavaid võrke saab kasutada tasuta ning neis ei koguta reklaami- ja isikuandmeid. Rahastatakse üksnes neid võrke, mis ei dubleeri era- või avaliku sektori poolt juba pakutavaid sama kvaliteediga tasuta teenuseid samas avalikus ruumis.

WiFi4EU osa ulatuslikust ELi telekommunikatsioonieeskirjade ümberkorraldamisest ning hõlmab uusi meetmeid, et rahuldada eurooplaste suurenevaid internetiühenduse vajadusi ja edendada Euroopa konkurentsivõimet.

Kella 14.30 seisuga oli täna, teisipäeval registreerunud juba 143 omavalitsust Euroopas.

Vaata allpool ka selgitavat videot.

WiFi4EU | Tasuta WiFi eurooplastele

WiFi4EU algatuse esialgne eelarve aastatel 2017-2019 on 120 miljonit eurot. Selle raames toetatakse kogukonnakeskustesse tipptasemel WiFi seadmete paigaldamist. See, et ühenduvus toob kõigile kasu, tähendab seda, et ei ole oluline, kus sa elad või kui palju sa teenid. Teeme täna ettepaneku varustada 2020. aastaks iga Euroopa küla ja linna avaliku elu peamised keskused tasuta traadita internetiühendusega.

Viimased uudised