Tel. 5897 3482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Kaitsevägi

2. jalaväebrigaadi kuuluva 22. jalaväepataljoni juhtivkoosseis osales nädalasel reservõppekogunemisel, et värskendada individuaalseid oskusi ja harjutada üksuste juhtimist.

Pataljoniülem major Erkki Roosnurm tõi esile reservväelaste kõrget motivatsiooni ja tahet panustada riigikaitsesse. „Mul on hea meel, et reservväelaste üldised
teadmised ja võime pole aastatega vähenenud, pigem on teenistus reservis ning elukogemus andnud neile oskused püstitatud ülesandeid tõhusamalt lahendada.
Erinevate tegevuste käigus tulid hästi välja ajateenistuses omandatud kogemused, mida jagati ka täna väljaõppes olevate aspirantidega,” ütles major Roosnurm.

Ligi veerandsaja reservõppekogunemisel osalenud reservohvitseri ametikohal teeniva juhi või erialaspetsialisti jaoks algas õppekogunemine möödunud
nädalavahetusel laskeharjutustega nii automaadist kui püstolist. Järgnevalt värskendasid reservväelased teadmisi juhtimis- ja taktikaõppes ning koostöös teiste relvaliikidega. Õppekogunemise viimastel päevadel osalesid reservväelased koos aspirantidega, pataljonile ettevalmistatava juhtiv- ja erialakoosseisuga,
kaardiharjutusel, mille eesmärk oli kõrgema käsu alusel lahinguplaani koostamine ning lahingute juhtimise harjutamine.

Erialaspetsialistidele ja rühmaülematele on nädalasel reservõppekogunemisel osalemine hea ettevalmistus vähem kui kahe kuu pärast algavaks suurõppuseks Siil 2018, kus reservohvitserid saavad uuendatud teadmisi kasutada nii oma alluvate üksuste täiendavaks treenimiseks kui lahingülesannete täitmiseks.

22. jalaväepataljon on üks kolmest 2. jalaväebrigaadi reservstruktuuri kuuluvast jalaväepataljonist. Üksusesse kuuluvatele reservväelastele viiakse regulaarselt
läbi õppekogunemisi, et hoida alal nende lahingvalmidust ning värskendada erialaseid oskusi.

Kommentaarid

Viimased uudised