Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tarmo Piirmann. Foto: Raigo Pajula

Võru linnavolikogu liige Tarmo Piirmann (Isamaa) tegi konkurentsiametile taotluse piirhinna kehtetuks tunnistamiseks ja sooja hinna alandamiseks, kuna hakkepuit on läinud odavamaks.

Piirmann toob avalduses välja, et energeetikas sai hinnaregulatsioon seadusliku aluse energiaseaduse jõustumisega aastast 1998, mis sätestas nii hindade kujunemise alused gaasi-, elektri- ja kaugküttesektoris. Veidi hiljem, so 2003. aastal jõustusid energeetika sektorit reguleerivad eriseadused (elektrituru-, maagaasi- ja kaugkütteseadus), mis nõudsid müügihindade kooskõlastamist kohalike omavalitsustega. Alates 2010. aastast on nii soojusettevõtjate kui vee-ettevõtjate hinnaregulaatoriks Konkurentsiamet.

Võru linnas, Puiga külas ning Väimela alevikus varustab tarbijaid soojaga Danpower Eesti AS (endise nimega AS Võru Soojus). Tegemist on Saksa energiafirmale Danpower GmbH kuuluva soojusvarustusettevõttega.

Teadaolevalt toodetakse Danpower Eesti AS-i poolt Võrus Puiga külas ning Väimela alevikus puiduhakkel ligikaudu 75 protsenti soojusest. Ülejäänud osas kasutatakse soojusenergia tootmisel kütteõli.

Võru linnas on kaks kaugküttevõrgu piirkonda – Kesklinna ja Võrukivi kaugküttevõrk. Mõlemas piirkonnas kehtib alates 04.12.2022 a. Konkurentsiametiga 03.11.2022 kooskõlastatud hind 89,91 €/MWh, koos käibemaksuga 107,89 €/MWh.

Puiga kaugküttepiirkonnas kehtib alates 04.12.2022 a. Konkurentsiametiga 03.11.2022 kooskõlastatud hind  104,49 €/MWh, koos käibemaksuga 125,39 €/MWh.

Väimela kaugküttepiirkonnas kehtib alates 01.01.2023 soojusenergia müügihind 93,26 €/MWh, koos käibemaksuga 111,91 €/MWh.

Kaugkütteseaduse § 8 lg 3 kehtestab reeglid soojuse piirhinna kujundamisele. Soojuse piirhind peab tagama vajalike tegevuskulude, sealhulgas soojuse tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks tehtavate kulutuste katmise; investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks; keskkonnanõuete täitmise; kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise ning soojaettevõtte põhjendatud tulukuse.

Kaugkütteseaduse § 9 lg. 1 nõuab, et müüdava soojuse piirhind igale võrgupiirkonnale tuleb kooskõlastada Konkurentsiametiga. Sama paragrahvi lõike 91 kohaselt on soojusettevõtja kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid, mis mõjutavad soojuse hinda tarbijale, ja esitama Konkurentsiametile uue piirhinna kooskõlastamise taotluse hiljemalt 30 päeva jooksul, arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib vähendada soojuse hinda tarbijale enam kui 5 protsendi võrra. Kaugkütteseaduse § 9 lg. 101 näeb ette, et Konkurentsiamet võib piirhinna kooskõlastuse kehtetuks tunnistada ja kehtestada soojusettevõtjale ajutise soojuse müügi hinna olukorras, kus soojusettevõtja müüb soojust hinnaga, mis ei vasta käesoleva seaduse § 8 lõikes 3 sätestatud tingimustele, ning on jätnud täitmata Konkurentsiameti ettekirjutuse.

Piirmann kinnitab avalduses, et puutub igapäevaselt kokku hakkepuidu ning raiejäätmete hinnamuutustega Lõuna-Eesti piirkonnas. Võrreldes Võru linnas, Puiga külas ning Väimela alevikus kehtivate piirhindade kooskõlastamise ajahetkega (03.11.2022 a.) on küttematerjali (raidmete) sisendhinnad langenud kolmandiku võrra (25-14 euroni), ning langus jätkub kõikjal Eestis. On ilmne, et käesoleval ajahetkel on soojusettevõtjal võimalik toota soojusenergiat tarbija jaoks enam kui 5 protsendi võrra soodsamalt.

Konkurentsiameti kodulehe andmetel ei ole Danpower Eesti AS-i taotlusi Võru linnas, Puiga külas või Väimela alevikus soojusenergia senisest soodsama hinna kooskõlastamiseks.

Kooskõlas Kaugkütteseaduse § 8 lg. 1 p.3 ning § 9 lõigete 9¹ ning 10¹ taotleb volikogu liige Konkurentsiametilt Danpower Eesti AS-ile ettekirjutuse tegemist sisendite odavnemist arvestava uue piirhinna kooskõlastamiseks ja/või ajutise müügihinna kehtestamist hinnaregulaatori poolt.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lae alla [13.51 KB]

Viimased uudised