Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Marina Loštšina

Täna lõppes kaitseväe keskpolügoonil 25. aprillil alanud õppus Kevadtorm, millest võttis osa ligi 3500 kaitseväelast ja liitlassõdurit.

„Sel aastal oli erinevus selles, et korraldasime jalaväepataljoni taktikalise grupi lahinglaskmised, mis vältasid üle kahe ööpäeva ning millesse olid kaasatud nii Eesti kui ka liitlaste soomusüksused tankide ja jalaväe lahingumasinate näol ning mille käigus oli tuletoetus tagatud nii Eesti kui liitlasüksuste poolt. Samas manööverdasid jalaväekompaniid nii viivitusoperatsioonis, kaitsefaasis kui ka vasturünnakutes,“ ütles Kevadtormi lahinglaskmiste peakorraldaja major Lauri Teppo.

Õppuse esimese poole moodustas väliharjutus, mille käigus mängiti maastikul läbi etteantud taktikaline olukord, kus ajateenijate üksustele etendas vastase rolli 1. jalaväebrigaad, mille põhijõu moodustavad jalaväe lahingumasinatel liikuvad Scoutspataljon ja NATO liitlaste lahingugrupp.

Õppuse teises pooles toimusid 13. ja 21. jalaväepataljoni lahinglaskmised, mille eesmärgiks oli kaitselahingu harjutamine koos tule-, pioneeritoetuse, vasturünnakute ja soomusüksuste toetusega. Jalaväepataljonide manöövreid toetasid lahinglaskmistel üksused 1. jalaväebrigaadist ning NATO liitlaste lahingugrupist, samuti tegid õppusel koostööd õhutulejuhtidega USA strateegilised pommitajad B1.

„Vaatamata sellele, et Kevadtorm sellisena oli kõigile harjumatult lühikene, siis juba sellele eelnev treeninguperiood koos kompanii lahinglaskmiste ja koostööharjutusega eFP lahingugrupiga oli tegelikult väga produktiivne aeg,“ ütles 13. jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga ning lisas, et oli õppusel oma pataljoni sõdurite tegutsemisega väga rahul. „Kuni viimase hetkeni oli sära silmis, sellist jõudu täis ning panid lõpuni välja – ja hästi panid.“

Peale liitlaste ning 1. ja 2. jalaväebrigaadi allüksuste osalesid Kevadtormil ka küberväejuhatus, õhuvägi ja sõjaväepolitsei.

Kevadtorm on Eesti kaitseväe iga-aastane kevadine lahingõppus. Esimene Kevadtormi õppus peeti 2003. aastal Lääne-Virumaal. Eelmisel aastal toimus õppus Kevadtorm 29. aprillist 17. maini Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Harju- ning Jõgevamaal.

Viimased uudised