Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Täna toimusid Tartus Kaitseväe Akadeemia põhi- ja keskastmekursuse lõpuaktused, mille lõpetanud noorem- ja vanemohvitseridele andis auastmed üle president Kersti Kaljulaid.

„Eestikeelne ohvitseriharidus tähistab tänavu oma 100. aastapäeva. Õigus on neil, kes ütlevad, et ilma emakeelse sõjalise hariduseta ei ole Eesti riiki. Selles mõttes on väga tähendusrikas, et Vabariigi Sõjakool alustas 100 aastat tagasi tegevust praktiliselt samal päeval, mil esmakordselt tuli kokku Eesti Asutav Kogu,” ütles president Kersti Kaljulaid lõpetajatele peetud kõnes.

„On muutunud Eesti kaitsevägi ning ka kaitseväe roll ühiskonnas. Kuid grammi võrragi pole muutunud ohvitseri peamine, või tegelikult ainus ülesanne – selleks on inimeste juhtimine lahingus,” lisas president Kaljulaid.

Kolmeaastase õppe lõpetasid 31 maaväe, üheksa õhuväe ja kaks mereväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi sõjateaduses ja -tehnoloogias said pärast kaheaastast õpet 11 vanemohvitseri. Vanemallohvitseride põhikursuse lõpetasid 41 õppurit.

Kaitseväe Akadeemia maaväe põhikursuse parimaks lõpetajaks tunnistati nooremleitnant Tõnis Kask, kellele kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem andis üle ohvitseri mõõga.

Magistrantuuris tunnistati parimaks õppuriks major Lauri Teppo, kes lõpetas kursuse cum laude ning keda tänati hinnalise kingitusega.

Sel aastal andis Kaitseväe Akadeemia teist korda välja ka erukolonelleitnant Ülo Tamre ja proua Tamara Tamre loodud sihtfondi rahalise preemia põhikursuste parimate juhiomadustega lõpetajatele. Kaitseväe Akadeemia kõrgharidusastme põhikursuste õppuritest sai preemia nooremleitnant Robin Kinnunen ning kutseõppe tasemel tunnistati parimate juhiomadustega lõpetajaks nooremveebel Jens Johanson, kes tunnistati ka vanemallohvitseride põhikursuse parimaks lõpetajaks.

Aktusel tunnustati ka 2019. aasta parima lõputöö autorit, kelleks osutus nooremleitnant Merili Varter. Tema kirjutatud lõpuöö teemal „Suurtükiväepataljoni ajateenijate ettekujutuse võrdlus tegeliku eestvedamisstiiliga ja nende seos motivatsiooniga” pälvis ka rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu stipendiumi „Parim rakenduskõrgkooli lõputöö 2019″. Lõputöö juhendaja oli kolonelleitnant Antek Kasemaa.

Kaitseväe Akadeemia on ainuke riigikaitseline kõrgkool Eestis. Tänavu on huvilistel akadeemia maa-, mere- ja õhuväe põhikursustele võimalik sisseastumisdokumente esitada kuni 4. juulini.

Kommentaarid

Viimased uudised