Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Üle-euroopalisel tõlkevõistlusel valiti Eesti õpilaste hulgas parimaks Laura Emily Rilanto Tartu Jaan Poska Gümnaasiumist

Täna kuulutas Euroopa Komisjon välja iga-aastase tõlkevõistluse Juvenes Translatores“ võitjad. Eesti õpilaste seas osutus parimaks noortõlkijaks Laura Emily Rilanto Tartu Jaan Poska Gümnaasiumist.

Kokku 28 gümnaasiumiõpilast – igast liikmesriigist üks – kutsutakse 10. aprillil Brüsselisse, kus eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther H. Oettinger neile auhinnad üle annab.

„Õnnitlen teid selle saavutuse puhul! Kiidan teid osalemisjulguse ja talendi ülesnäitamise eest kõigis Euroopa Liidu 24 keeles. Keelte õppimine on teie karjääri ja isikliku arengu seisukohast ülivajalik oskus. On muljetavaldav näha nii palju andekaid noori. Mitmekeelsus teeb meid eurooplasteks,” ütles volinik Günther H. Oettinger.

Tõlkevõistlust iseloomustab jätkuvalt suur toetus ja pühendunud osalejaskond. Sel aastal tõlkis üle 3300 õpilase kogu EList tekste, mis käsitlesid Euroopa Liidu 60. aastapäeva.

Eesti võitja Laura Emily Rilanto õpib Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi 11. klassis ning võistlusteksti tõlkis ta soome keelest eesti keelde. Laura Emily on pärit kakskeelsest perekonnast ja ta lõpetas põhikooli Tallinna Soome Koolis. Talle on alati meeldinud keeli õppida ning lisaks eesti ja soome keelele räägib ta inglise ning veidi rootsi ja vene keelt. Vabal ajal tegeleb Laura Emily meelsasti spordiga.

Hea eesti keele oskuse eest tänab Laura Emily oma 10. klassi eesti keele õpetajat Ulve Mägit ja põhikooli eesti keele õpetajat Virge Sommerit. Žüriile avaldas muljet Laura Emily väga ladus sõnakasutus. Kuna algtekst oli dialoog, siis eestikeelsed tõlkevasted kõlasid väga loomuliku kahekõnena. Teksti oli hea ja lihtne lugeda.

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilased osalesid tõlkevõistlusel esimest korda ning esimest korda võistluse 11-aastases ajaloos võitis Eesti õpilaste seas tõlge soome keelest eesti keelde. Lisaks Jaan Poska Gümnaasiumile võtsid eelmise aasta novembris toimunud võistlusest osa Kose Gümnaasium, Saue Gümnaasium, Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna Õismäe Vene Lütseum ja Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium.

Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat on alates 2007. aastast korraldanud igal aastal tõlkevõistlust „Juvenes Translatores“ (ladina keeles „noored tõlkijad“). Selle eesmärk on edendada keeleõpet koolides ja anda noortele aimu sellest, milline on tõlkija töö. Võistlusel võivad osaleda 17-aastased gümnaasiumiastme õpilased ja see toimub kõikides osalema valitud koolides kogu ELis ühel ajal. Tõlketöid hindavad Euroopa Komisjoni tõlkijad.

Tõlkimine on olnud algusest saati ELi lahutamatu osa ning keeli käsitles ka 1958. aastal vastu võetud kõige esimene määrus.

Viimased uudised