Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Statistikaamet on sõlminud lepingud Telia, Tele2 ja Elisaga, et alustada valitsuse tellimusel uuesti liikumisanalüüsi. Tehtava analüüsi eesmärk on aidata valitsusel hinnata kehtestatud meetmete mõju inimeste liikumisele, nakatumisohu arengut ja planeerida paremini regionaalset kommunikatsiooni. Liikumisanalüüs tehakse sama metoodikaga, mida kasutati eelmisel kevadel.

Statistikaameti peadirektori asetäitja Andres Kukke sõnul kasutab amet ka sel korral liikumisanalüüsiks anonüümseid mobiilside koondandmeid. „Analüüsis ei kasutata mobiilioperaatorite klientide reaalajaandmeid, vaid tegemist on anonüümsete koondandmetega regiooni ja päeva kaupa. Üksikisikute liikumismustreid ei olnud eelmisel kevadel ega ole ka edaspidi võimalik kõnealuste anonüümsete andmete põhjal tuvastada ega analüüsida. Neid andmeid kasutatakse vaid selleks, et arvutada välja kogu Eesti elanike paiksusmäär mobiiltelefonide liikumise järgi,“ selgitas Kukke.

Esimesed tulemused on kavas avaldada sellel nädalal aadressil https://liikumisanalyys.stat.ee/.

Statistikaameti, mobiilioperaatorite ja riigikantselei koostöös tehtav liikumisanalüüs annab valitsusele koondülevaate inimeste liikumisest. Selle alusel saab valitsus otsustada, kas, millal ja kuidas koroonaviiruse levikut ühiskonnas edaspidi tõkestada. Liikumisanalüüsi koostatakse ja edastatakse valitsusele vähemalt aprilli lõpuni.

Liikumisanalüüsi meetodi kirjeldus

Mobiilioperaatorid kasutavad koostöös statistikaametiga välja töötatud meetodit, mis tagab liikumisanalüüsi usaldusväärsuse ja võrreldavuse.

Iga mobiilioperaator teeb eraldi liikumisanalüüsi, kasutades algandmetena enda mobiilsidevõrgu anonüümseid andmeid. Operaatorid arvutavad iga anonüümse mobiilinumbri peamise asukoha. Selleks tehakse kindlaks mobiilimastid, kuhu number on 24 tunni jooksul kõige kauem ühendatud. Arvesse võetakse nii keskmist kui ka maksimaalset liikumiskaugust peamisest asukohast. Üksikisikute liikumismustreid ei ole võimalik kõnealuste anonüümsete andmete põhjal tuvastada ega analüüsida. Liikumisanalüüs on vaid Eesti-sisene ega näita, millistes välisriikides Eesti inimesed on viibinud.

Tulemused üldistatakse kohaliku omavalitsuse üksuste alusel ning võimaluse korral näiteks Tallinnas ja Tartus asumite (nt Kalamaja või Karlova) põhjal. Järgmisena vaatab statistikaamet mobiilioperaatoritelt laekunud koondandmed üle ja arvutab kogu Eesti paiksusmäära, mille põhjal valmivad väljavõtted, nt „XXX piirkonnas on 87 protsenti mobiilidest paiksed“. Seejärel visualiseerib ettevõte Positium liikumisanalüüsi tulemused ja esitab need Eesti kaardil https://liikumisanalyys.stat.ee/.

Viimased uudised