Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Eile külastas Eestit Soome kaitseväe juhataja kindral Timo Kivinen, kes arutas kohtumisel kindralleitnant Martin Heremiga hetke julgeolekuolukorra ja kaitsevägede vahelise koostöö teemadel.

„Külaskäik Eestisse oli oluline. Vahetud ja isiklikud kohtumised võimaldasid põhjalikult arutada rahvusvahelise julgeolekuolukorra ja kahepoolse kaitsekoostöö üle,“ ütles kindral Kivinen.

„Soome ja Eesti kaitseväed on olnud, on ja jäävad tugevateks ja lähedasteks koostööpartneriteks. Meil on välja kujunenud ühine arusaam julgeolekuolukorrast meie regioonis ning sellest, kuidas meie riikide kaitsevõimet ka keerulises julgeolekuolukorras tagada,“ ütles kindralleitnant Herem.

Visiidi käigus sai kindral Kivinen ülevaate regiooni julgeolekuolukorrast. Samuti kohtus ta kaitseminister Kalle Laanetiga, kes tõstis esile Eesti ja Soome vahelist tugevat dialoogi. „Koostöö Eesti ja Soome vahel on praktiline ja tihe igal tasandil. Oleme soomlastega pidevalt dialoogis kaitse- ja julgeolekupoliitika teemadel ning ka koostöövaldkonnad on järjest arenemas,” ütles Laanet.

Soome kaitseväe juhataja külastas Eestis ka NATO Küberkaitsekoostöö keskust ning tutvus Kaitseliidu Harju maleva ja küberkaitseliidu tegevusega.

Soome ja Eesti kaitsevägesid ühendab aastakümnete pikkune ja mitmekülgne koostöö. Näiteks on Soome toetanud Eesti kaitseväge ohvitseride koolituses, iga-aastaselt osaletakse vastastikku üksteise väljaõppes ja harjutustel, ühiselt panustati ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL. Muuhulgas on Eesti ja Soome koostöös hankinud nii õhuseireradareid, liikuvsuurtükke kui ka laskemoona.

Viimased uudised