Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: ltn Sander Mändoja

Järgmisel kevadel toimuval kaitseväe suurõppusel Siil 2022 põhiliseks hinnatavaks üksuseks olev 2. jalaväebrigaad tähistas täna piduliku rivistusega Taara linnakus väeüksuse seitsmendat aastapäeva.

„2. jalaväebrigaad on seitsme aasta jooksul välja õpetanud üle 5000 reservväelase,“ ütles 2. jalaväebrigaadi staabiülem kolonelleitnant Lauri Abel. „Oleme saanud olulist täiendust relvastuse ja varustuse näol ning meiega on liitunud paljud motiveeritud ja professionaalsed inimesed. Olen kindel, et kogu brigaadi ühise pingutuse toel möödub edukalt ka järgmine oluline verstapost – suurõppus Siil 2022.“

Aastapäeva tähistamiseks korraldatud pidulikul rivistusel osalesid 2. jalaväebrigaadi staabi, Kuperjanovi jalaväepataljoni, tagalapataljoni, staabi- ja sidekompanii kaitseväelased ning brigaadi sõjaaja koosseisu kuuluvate üksuste liputoimkonnad. Kutsutud külalistena väisasid tseremooniat kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Enno Mõts, teiste kaitsejõudude üksuste esindajad ning partnerid tsiviilsektorist. Tseremoonia käigus anti üle tunnustused eeskujuliku teenistusega silma paistnud 2. jalaväebrigaadi liikmetele.

2. jalaväebrigaad loodi 1. augustil 2014 kaitseväe struktuurireformi tulemusena. Suures osas formeeriti 2. jalaväebrigaad endise Lõuna kaitseringkonna baasil, mille territoriaalkaitse ülesandeid hakkas täitma Kaitseliit. 2016. aastal annetas Tartu linn 2. jalaväebrigaadile lipu, mis kuulus ajalooliselt Sakala Partisanide Rügemendile. Lisaks lipule võttis brigaad üle ka Sakala partisanide vapi ja rinnamärgi.

2. jalaväebrigaadi rahuaegsesse koosseisu kuuluvad Kuperjanovi jalaväepataljon, tagalapataljon ning staabi- ja sidekompanii. Ülejäänud üksused formeeritakse sõjaolukorras, regulaarselt täiendõpet saavate reservväelaste baasil.

Viimased uudised