Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: ltn Sander Mändoja

Täna lõppes 2. jalaväebrigaadi õppekogunemine Sentry Rise 21, millest võttis osa üle 230 juhtival ametikohal teeniva reservväelase. Viis päeva Lõuna-Eestis väldanud kogunemise peamine eesmärk oli värskendada reservjuhtide teadmisi järgmisel kevadel toimuvaks suurõppuseks Siil 2022.

„Sellele õppekogunemisele olid kutsutud inimesed, kes hakkavad juhtima lahinguväljal toimuvat. See tähendab oskust sõjalisi tegevusi planeerida, võtta vastu otsuseid ning need ellu viia,“ ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa. „Reservväelastest ülemad peavad üksuseid juhtima ka järgmisel kevadel suurõppusel Siil 2022 ning ma usun, et tänu sel nädalal läbitud täiendkoolitusele oleme astunud suure sammu õppuse õnnestumise suunas.“

Õppekogunemisel Sentry Rise 21 osalesid kõikide 2. jalaväebrigaadi sõjaaja allüksuste juhtivatel ametikohtadel teenivad reservväelased, kokku üle 230 inimese. Viis päeva kestnud kogunemise käigus harjutati läbi reservüksuse formeerimine, läbiti automaatrelva R-20 laskeõpe ning värskendati erialaspetsiifilisi teadmisi. Reservjuhtide väljaõpe viidi peamiselt läbi kaitseväe Taara linnakus ning Nursipalu harjutusalal.

Reede õhtul õppekogunemist külastanud kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem tänas oma sõnavõtus reservväelasi õppekogunemisel osalemise eest ning kinnitas, et kaitsevägi hindab nende panust. „On ülimalt tähtis, et meil on päris kaitsevägi. Minu hinnangul on 2. jalaväebrigaad põhimõtteliselt valmis, suuteline täitma lahingülesandeid ning just teil reservjuhtidena on nende õnnestumises väga oluline roll,“ ütles kindralleitnant Herem.

Suurõppuse Siil 2022 peamiseks treenitavaks üksuseks oleva 2. jalaväebrigaadi rahuaegsesse koosseisu kuuluvad Kuperjanovi jalaväepataljon, tagalapataljon ning staabi- ja sidekompanii. Ülejäänud üksused formeeritakse sõjalise ohu tekkides regulaarselt täiendõpet saavate reservväelaste baasil.

Viimased uudised