Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Ardi Hallismaa

Pioneeripataljoni sillarühm rajas täna kaitseväe keskpolügooni lõunaosa läbivale Valgejõele silla, et Kevadtormil osalevad üksused saaksid maastikul vabalt manööverdada.

„Teeme viimaseid ettevalmistusi selle jaoks, et sillarühm oleks Kevadtormi lahingetappideks täielikult valmis ja selle tarbeks ka siinsamas jõe ääres harjutame sildade mahapanemist ja pealevõtmist,“ ütles pioneeripataljoni sillarühma ülem nooremleitnant Fred-Erik Štarkov. „Juhul, kui olemasolevad sillad on õhku lastud, mineeritud või neid ei saa kasutada, siis saavad lahingtoetusüksused alati sillarühmale loota.“

Ajateenistuse paar viimast kuud veedavad pioneerid peamiselt maastikul. Kaitseväe õppus Kevadtorm on küpsuseksamiks 8 või 11 kuu jooksul ettevalmistatud sõjaaja üksustele. Harjutuste käigus saavad sõdurid näidata ja kinnistada teenistuse jooksul õpitut, toetades erialaste oskustega ka teisi üksusi.

„Oleme seni oma ülesannete täitmist harjutanud võimalikult reaalilähedastes olukordades,“ ütles rühmaülema abi aspirant Harri Säär. „Loodan, et Kevadtorm saab olema põnev ja teguderohke. See on ikkagi enne reservteenistust meie viimane proovikivi.“

1. jalaväebrigaadi pioneeripataljonis algab ajateenistus pioneeriülesannete täitmiseks vajalike põhiteadmiste omandamisega. Sõdureid õpetatakse miine paigaldama, käsitsema ja lahingdemineerima. Samuti õpitakse välikindlustamist, pioneeritehnika kasutamist, tõkete ja sildade rajamist. Lisaks pioneeri-erialale saavad ajateenijad ka jalaväelase ettevalmistuse.

29. aprillist kuni 17. maini kestva kaitseväe õppuse Kevadtorm 2019 põhiraskus langeb eelkõige Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnale, kuid puudutab ka Harju- ja Jõgeva maakondi. Õppuse põhitegevus toimub Alutaguse, Lüganuse, Jõhvi, Toila, Vinni ja Viru-Nigula valla ning Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva-Jõesuu linna territooriumitel.

Rohkem fotosid: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59370

Viimased uudised