Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Ardi Hallismaa

Täna andis kolonel Eero Rebo Võrus Taara linnakus toimunud pidulikul tseremoonial üle 2. jalaväebrigaadi juhtimise kolonel Tarmo Metsale.

„2. jalaväebrigaad jätkab oma peamise ülesandena reservüksuste tootmisega ning üheks eesmärgiks on brigaadi koosseisu suurendada ühe jalaväepataljoni ning ühe suurtükiväepataljoni näol. Jätkub senine rahvusvaheline koostöö lätlaste ning ukrainlastega ning osalemine Põhja mitmerahvuselise diviisi koosseisus,“ ütles brigaadi juhtimise üle võtnud kolonel Metsa.

„Brigaad on kujunenud lahinguvõimeliseks ning väga tegusaks peamiselt tänu meie tegev- ning reservväelaste suurele panusele. 2. jalaväebrigaadi iseloomustab pea piiramatu soov areneda ning saavutada uusi eesmärke – see kõik on saavutatud suurepärase meeskonnatöö tulemusel. Sõbrad, tänan teid tehtu eest,“ ütles kolonel Rebo.

Kolonel Tarmo Metsa alustas teenistust kaitseväes 1993. aastal ajateenijana. Sõjaväelise hariduse on ta omandanud Kaitseväe Akadeemias ning täiendanud ennast Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Rootsis ning Saksamaal. Kolonel Metsa on teeninud Tartu üksik jalaväepataljonis, Kuperjanovi jalaväepataljonis, Kaitseväe peastaabis, Kirde kaitseringkonnas, Kaitseväe Akadeemias ning Poolas NATO Kirde korpuse staabis. Ta on osalenud välisoperatsioonil Kosovos ning Afganistani Islamivabariigis. Enne 2. jalaväebrigaadi suundumist teenis ta Kaitseväe Akadeemia taktika õppetooli ülema ametikohal.

2. jalaväebrigaad on Lõuna-Eestis paiknev kaitseväe struktuuriüksus, mille rahuaegsesse koosseisu kuuluvad Kuperjanovi jalaväepataljon, tagalapataljon ning staabi- ja sidekompanii. Ülejäänud brigaadi koosseisu kuuluvad üksused formeeritakse sõjaolukorras regulaarselt täiendõpet saavate reservväelaste baasil.

Kommentaarid

Viimased uudised