Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Graafik: Eurostat

Eurostat avaldas värsked andmed inimeste rahulolu kohta eluga. Selgub, et eestlaste rahulolu on üks väiksemaid, aga soomlaste oma kõige suurem. Miks see nii on?

Aalto ülikoolis töötav filosoof ja heaolu uurija Frank Martela märgib väljaandes Helsingin Sanomat, et see pole üllatav, sest Soome on mitmes muus vallas heal positsioonil. Rahulolu mõjutab see, kas riik toimib ja kas inimene saab kriisi puhul abi. Soome hea koht ei tule sellest, et oleks palju rahulolevaid inimesi, vaid sellest, et rahulolematuid on teistest vähem.

Euroopa kõige suurema rahuloluga maad on Soome, Taani ja Šveits. Kõige väiksem on rahulolu Lõuna-Euroopa maades. Rahulolematud ollakse Horvaatias, Leedus, Kreekas, Ungaris, Portugalis, Lätis ja Eestis.

Uuringus vaadeldi ka inimeste rahulolu oma majandusliku olukorra ja inimsuhetega ning ka seal oli Soome eesotsas. Kõige rahulolevamad oma majandusliku olukorraga ollakse Taanis, Rootsis, Norras ja Soomes. Kõige vähem on rahul oma majandusliku olukorraga bulgaarlased, serblased, kreeklased ja leedukad.

Inimsuhete osas on inimesed kõige rahulolevamad Šveitsis, Austrias, Sloveenias, Maltal, Küprosel, Norras, Rootsis ja Soomes. See võib tunduda üllatav neis maades, kus inimesed lifti sattudes teineteist pigem võõristavad. Frank Martela jaoks pole see aga üllatav. Rahulolu suhetega sõltub suhete kvaliteedist. Soomlased kasutavad vähem nn small-talki, aga suhteid see ei mõjuta. Tähtis on mõni kvaliteetne lähisuhe.

Rahulolu mõjutab ka majanduslik olukord. Rahulolu suureneb, kui sissetulekud suurenevad ja suurema sissetulekuga inimesed on rahulolevamad.

No Title

No Description

Kommentaarid

Viimased uudised