Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Grupipilt Robotite Olümpialt. Foto: Heino Telling

Haridus- ja Noorteameti koolidele ja lasteaedadele mõeldud tehnoloogiahuvi toetavast õpilasüritusest „ProgeTiigri tulevikutegija 2023” võttis osa üle 3500 õpilase ligi 100 haridusasutusest üle Eesti.

 Kooliõpilastele ja lasteaialastele mõeldud kuues „ProgeTiigri” õpilasüritus toimus sel aastal 2. oktoobrist kuni 12. novembrini. „ProgeTiigri tulevikutegijad” on osa üleeuroopalisest programmeerimise nädalast Code Week. Tänavu saavutasid Eesti koolid ja lasteaiad tegevuste ja rahvaarvu arvestuses 339 üritusega kuuenda koha. 

Meie koolid ja lasteaiad korraldasid üle Eesti mitmeid põnevaid üritusi. „Kuivõrd õpilasürituse fookuses oli tänavuse liikumisaasta puhul tehnoloogia toel liikumine, siis on hea meel tõdeda, et haridusasutustes toimus väga mitmesuguseid nutikaid liikumisalaseid tehnoloogiatunde. Õpilased sisustasid näiteks tehnoloogia abil liikumispause, tantsisid koos robotitega, lahendasid liikudes raalmõtlemist arendavaid ülesandeid,” kommenteeris Haridus- ja Noorteameti „ProgeTiigri” programmijuht Kirke Kasari. 

Kui möödunud aastal näitasid aktiivset osavõttu lasteaiad, siis sel aastal osalesid teiste seas mitmed sellised koolid, kes varasemalt oma koolides töötubasid õpilasürituse raames läbi viinud ei olnud ja oli ka neid koole, kes viisid tegevusi läbi kõikides klassides.  

Liikumisaastale kohaselt paistsid silma muuhulgas õuesõppe tegevused, mis arendasid nii õpilaste digipädevust kui ka toetasid kehalist aktiivsust. Samuti sai õpilasürituse käigus tehnoloogia abil õppida nii matemaatikat kui ka keelt, ajalugu ja loodusaineid, kunsti- ja käsitööd. 

Ülesandeid tehti nii õppetöö ajal, pärast tunde huviringis kui ka piirkondlikel ühisüritustel. Näiteks korraldas Dronootika Erahuvikool õpilasürituse raames esmakordselt Tartu Descartes’i Koolis „Robotite Olümpia”, mis andis hea võimaluse piirkonna õpilastel oma oskusi näidata. „Tavaliselt on erinevaid robootika alaseid sündmusi just kevade lõpus. ProgeTiigri toel läbi viidud „Robotite olümpia” oli hea võimalus just õppeaastat alustanud õpilastel ennast proovile panna ning ennast tasapisi ette valmistada kevadisteks suurüritusteks. Mida rohkem toimub selliseid õpilasi toetavaid võistlusi, seda suurem on tõenäosus, et lastel püsib huvi IKT-valdkonna vastu ja nad soovivad ka edaspidi suurtel võistlustel osaleda,” räägib võistluse peakorraldaja Meeri Sellik. 

Lisaks toimus sel aastal konkurss „Programmeerides liikuma”, kus õpilased said ehitada ja programmeerida roboti, mis annab kõigile märku, et nüüd on aeg lühikeseks liikumispausiks. 

Konkursile laekus 24 videot liikumispausidest. 

Õpilasüritus on kuue aasta jooksul osalemisrõõmu pakkunud enam kui 50 000 õpilasele.  

Õpilasürituse ülesanded on huvilistele lahendamiseks üleval ProgeTiigri kogumikus https://progetiiger.ee/tool/72/progetiigri-tulevikutegijad-2023.

Lisainfot:  

  • Õpilasüritus viidi läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames.   
  • Haridus- ja Noorteameti „ProgeTiigri” programm äratab õppijates huvi inseneriteaduste, disaini ja tehnoloogia ning IKT valdkondade vastu. Programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.  
  • Programmeerimisnädal Code Week on Euroopa Komisjoni algatus, mille raames kutsutakse üles kõiki ettevõtteid, organisatsioone ja haridusasutusi rääkima programmeerimisest ja korraldama sellega seotud üritusi. Eestis koordineerib Code Weeki tegemisi Haridus- ja Noorteamet.   

Viimased uudised