Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: erakogu

Eesti mees Don Simon Tompel edastas üleskutse kõigile eestlastele hakata arendama naturismi, mis on eestlastele kui loodusrahvale loomuomane.

Ülskutse on järgmine:

Innovatsiooniga juurte juurde, saab naturismimaailm uue hingamise. Eestist saab alguse, ära unustatud vana, ehk rohkem kui 5000 aastat kujunenud eestlaste rahvuskultuuri põhimõtetele baseeruv – uus naturismikäsitlus, kus keskendutakse alastioleku asemel rohkem pärandkultuurile, vaimsetele praktikatele, ühistegevustele ja rahvusvahelisele koostööle nii naturismiturunduse, -kultuuri kui ka -turismi valdkonnas. Luuakse rahvusvahelised veebikeskkonnad, ülemaailmne naturismivõrgustik ja enneolematu sisuga, kogu maailma loodusrahvaste kultuure tutvustav-inspireeriv-ühendav rahvusvaheline „Naturest Festival“.

Rohkem kui 5000 aasta jooksul kujunenud eestlaste, kui loodusrahva rahvuskultuuri, mida tuntakse maausu (omausk) nimega, inglise keeles „natural religion” põhimõtted, on naturismi – kui naturaalse ja loomuliku maailmavaate põhimõtetega peaaegu identsed. Seega võib öelda, et eestlaste iidne rahvuskultuur on ka tegelikult naturism. Tähtis polegi see, kuidas asju nimetatakse, tähtis on sisu. Nimetamine, defineerimine ei muuda asja olemust vaid seda kuidas me seda mõistame. Elekter oli olemas enne seda, kui inimene selle avastas ja seda nimetas, defineeris. Ka naturism oli olemas enne selle nimetamist.

Rahvusvahelise naturismi edendaja, visionäär, arendaja, elustiili ja isikuturundaja Don Simon Tompeli poolt käesoleval aastal (2019) algatud kogu naturismimaalma inspireeriv – uus Eesti naturism baseerub iidsel eestlaste rahvuskultuuri põhimõtetel. Eesti naturism on iidne loodusrahva kultuur – maailmatunnetus, elustiil, milles peetakse lugu loodusest, loomulikkusest, iseendast, teistest ja keskkonnast. Eesti naturismi eesmärkideks on lugupidamise ja tolerantsuse suurendamine ühiskonnas, rahvatervise ja elukvaliteedi edendamine, loodusrahva kultuuri ja targa ühiskonna edendamine, keskkonnahoiu ja kultuuriväärtuste kaitse edendamine.

Eestlaste, kui loodusrahva kultuur vajab päästmist

Enamik teavad millised on soomlased, venelased, hiinlased, hindud, jaapanlased… aga seda millised on eestlased, seda ei tea paljud eestlasedki, sest lisaks laulupeole ja rahvatantsule ei toimu suurt midagi – mis eestlaste rahvuskultuuri turundaks nii eestlastele kui ka teistele. Ka eestlased ise impordivad võõrkultuure ja kehastuvad hindudeks… Kui vaadata ürituste ja koolituste kalendreid, siis üle poole sellest on eestlaste poolt läbiviidavad võõrkultuuride promoüritused. Ka enamik eestlaste sõnavara ja käitumisest baseerub võõrkultuuridel. Poliitilised jõud küll räägivad eestlastest kui rahvusesest aga tekib kahtlus, kas nemadki teavad, mis on eestlaste tegelik rahvuskultuur, sest nad ise käitu eestlaste rahvuskultuuri põhimõtetega kooskkõlas. Eestlaste rahvuskultuur vajab paremat turundust!

Üleskutse!

Kutsun kontakti võtma kõiki – kellel on jagada teadmisi, kogemusi, rahvatarkusi ja kombeid, mis seotud looduse, loomulikkuse, tervisega… Oodatud on nii meediamaterjalid, artiklid kui ka kursused, töötoad… Harime nii eestimaalasi kui ka välismaalasi 🙂

Lisainfo:
Mis on naturism?
https://eesti.naturism.ee/naturismi-tutvustus/

Naturisti etikett
https://eesti.naturism.ee/naturisti-etikett/

Mis on Naturest Festival?
https://eesti.naturism.ee/naturest-festivali-tutvustus/

Eesti Naturismi Järvelaager 2019
https://eesti.naturism.ee/eesti-naturismi-jarvelaager-2019/

Naturismi arendamise plaan
https://eesti.naturism.ee/persoon/eestvedaja/2019/naturismi-arendamise-plaan/

Don Simon Tompeli tutvustus
https://donsimon.tompel.eu/et/isikututvustus/

Don Simon Tompel
Eesti Naturismi eestvedaja,
elustiili- ja isikuturundaja,
naturismiturismiklastri algataja
eesti@naturism.ee

Telefon 555 44 555
Eesti Naturism (Lifestyles Marketing OÜ)

Viimased uudised