Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Tulenevalt riigi üldisest positsioonist vähendada tegevuskulusid ja järgida vabariigi valitsuse riigieelarve strateegias seatud tegevuskulude kokkuhoiu eesmärki ning kaitsevaldkonna üldist kokkuhoiupoliitikat arvestades, esitab kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem kaitseministrile ettepaneku vähendada kaitseväes töötavate ligi 5000 teenistuja arvu 200 võrra.

„Kuna avalik sektor peab uue riigieelarve strateegia põhjal kulusid kokku hoidma ja selline nõue esitati ka kaitseväele, siis oleme ka meie nende raskete otsuste ja ümberkorralduste ees,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. „Kokkuhoiu käigus ei tohi kaitseväe võitlusvõime ja lahinguvalmidus langeda. Ressursi kärped peavad toimuma eelkõige tegevuse veelgi parema korraldamise kaudu, mistõttu keskendub kärbe eelkõige tugi- ja toetavate teenuste ümberkorraldamisele.“

Ümberkorraldused toimuvad eelkõige referendi-, finants-, personali- ja õigusteenuste tsentraliseerimisel. Osad valdkonnad, näiteks kaplaniteenistus ja kaitseväe orkester lõpetavad praegusel kujul oma tegevuse.

„Inimeste arvu vähendamine ei tähenda alati koondamist. Vähenemist võime saavutada ka mitte täites neid ametikohti, kust inimesed selle aasta jooksul lahkuvad,“ ütles kindralleitnant Herem. „Kärped puudutavad kõiki kaitseväe struktuuriüksuseid ning nii tegevväelaseid kui ka tsiviilteenistujaid. Kokkuhoiu saavutamiseks ei kärbita teenistujate palkasid.“

Lisaks personalikuludele peab kaitsevägi leidma kokkuhoiukohti majandamiskuludest. Täpsed majandamiskulude kokkuhoiumeetmed on välja töötamisel.

Kaitseväe juhataja esitab kaitseministrile ettepanekud kärbete osas juuni algul.

Viimased uudised