Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Leitnant Janno Isat kaitseväe peastaabist tutvustab õppuse Siil 2022 tsiviil-militaarkoostöö tahke. Kaitseväe pilt

Täna toimus Tartus kaitseväe akadeemias kevadel toimuva suurõppuse Siil 2022 infotund kaitseväe tsiviilkoostööpartneritele Lõuna-Eestis.

„Tänavusel suurõppusel Siil on tähtis roll meie sõdurite väljaõppes ja 2. jalaväebrigaadi lahinguvalmiduse kontrollis,“ ütles brigaadikindral Vahur Karus. „Ning Siili õnnestumiseks on oluline teie, kohalike koostööpartnerite, panus ja tugi, et sõdurid saaksid võimalikult realistilikes oludes harjutada kohalike elanike igapäevaelu võimalikult vähe häirides.“

Brigaadikindral Karus tutvustas infotunni osalejatele suurõppuse olemust ning rolli kaitseväe lahinguvalmiduse kontrollimisel. Seejärel räägiti õppuse ettevalmistustest ning planeerimisest ja selgitati kuidas toimub õppuse ajal koordineerimine tsiviilasutuste ning maaomanikega.

Infotunni lõpus vastati koostööpartnerite küsimustele ning arutati ühiselt võimalike kitsaskohtade ja kooskõlastamisvajaduste üle.

Kaitsevägi korraldab mai keskpaigast kuni juuni alguseni kestva suurõppuse Siil 2022, millest võtab osa ligikaudu 16 000 ajateenijat, reservväelast, kaitseliitlast, liitlasriikide sõdurit ja tegevväelast.

Õppuse eesmärgiks on kaitseväe lahinguvalmiduse ja ohustsenaariumile reageerimise võimekuse kontrollimine rahvusvahelises raamistikus.

Õppuse keskseks toimumispiirkonnaks on Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti ning selle põhipingutus lasub 2. jalaväebrigaadi lahinguvalmiduse kontrollimisel, kuid tavapärasest suuremat kaitseväe tegevust võib märgata üle Eesti.

Õppusest Siil 2022 võtavad osa 1. jalaväebrigaadi, 2. jalaväebrigaadi, toetuse väejuhatuse, õhuväe, mereväe, küberväejuhatuse, erioperatsioonide väejuhatuse, sõjaväepolitsei ja maakaitse üksused. Lisaks eestlastele osalevad õppusel ka liitlas- ja partnerriikide üksused.

Siil on kaitseväe suurim õppus, mis toimub kolme-nelja aasta tagant tavapärase Kevadtormi asemel. Suurõppusel osaleb tuhandeid kaitseväelasi Eestist ja liitlas- ning partnerriikidest. Varasemalt on õppust Siil korraldatud aastatel 2008, 2015 ja 2018.

Viimased uudised