Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

võrumaa malev

Kaitseliit viib ajavahemikul 1.- 5. märtsil 2021 Võrumaal läbi Iraaki missioonile mineva Kaitseliidu üksuse NMI (NATO Mission Iraq) ESTGUARD4 lõpuharjutuse.

Lõpuharjutus toimub Võru linnas, Varstu, Tsooru, Parksepa ja Vastseliina asulates ning nende ümbruses. Harjutusel osalevad rühmasuurused üksused ning selle käigus lihvivad missioonile minevad üksused patrullide läbiviimist. Õppustel kasutatakse ka imitatsioonivahendid. Võru linnas leiavad Luha tänaval 4. märtsil ajavahemikul kell 17.00-20.00 ja 5. märtsil kell 09.30-11.00. lühiajalised liikluskatkestused, mistõttu Kaitseliit palub jälgida liiklusreguleerijate suuniseid.

Kaitseliit on väga tänulik kohalikule kogukonnale mõistva suhtumise eest ja harjutuse läbiviijad teevad kõik endast sõltuva, et minimaalselt häirida kohalike inimeste elukorraldust. Samuti tagatakse harjutuse järel heakord alal.

NMI ESTGUARD4 väekaitserühm on osa NATO Iraagi missioonist, mis nõustab ja toetab Iraagi julgeolekujõudusid. NATO lõi missiooni 2018.aasta oktoobris, missiooni suurus on 500 kaitseväelast sh instruktorid, nõunikud ja toetav personal nii NATO kui ka partnerriikides sh Austraaliast, Soomest ja Rootsist.  NATO missiooni väekaitserühma ülesandeks on missioonil teenivate isikute julgestamine ja eskort nende külastatavatele objektidele, samuti objektide julgestamine.

Kaitseliidule annab osalus välisoperatsioonil võimaluse testida oma väljaõpet ja oskusi. Paljud ülesanded, mida Kaitseliit operatsioonil täidab, on samad, mida täidetakse ka Eestis kriisiolukorras – objektide ja konvoide julgestamine, patrullid. Kaitseliidule annab välisoperatsioon hea võimaluse testida oma oskusi reaalse operatsiooni olukorras rahvusvahelise üksuse koosseisus.

ESTGUARD4 kõik võitlejad on Kaitseliidu tegevliikmed erinevatest malevatest, rühma koosseisus on 7 tegevväelast, neist 4 teenivad igapäevaselt Kaitseliidus. Eelnev missioonikogemus on paljudel, ühele mehele on see koguni kuues välismissioon. Päris mitmel võitlejal on ka varasem kogemus KL missiooniüksustest. Noorim rühmaliige on 20 aastane, vanim 48 aastane ja keskmine vanus on rühma liikmetel 35 aastat.

Kommentaarid

Viimased uudised