Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Poeröövis kasutatud auto. Politsei pilt.

Haanja poeröövi kahtlusaluse Marko varasemat tegevust uurides tuleb välja üsna kole ja kriminaalne minevik.

Marko on pärit Vormsilt ja varem kohtu poolt vangi mõistetud, samuti viibinud psühhiaatrilisel sundravil.

Loomakaitse.eu lehel on kirjas, kuidas Marko lõikas oma elukohas tühisel ajandil taskunoaga läbi oma pere koera kõri, tekitades koerale kaelapiirkonda lõikehaavu ja põhjustas koerale oma tegevusega asjatuid kannatusi ning verekaotuse, mille tagajärjel koer suri järgmisel hommikul.

Maakohus tunnistas Marko süüdi karistusseadustiku § 264 lg 1 p 3 järgi, st looma suhtes lubamatu teo julmal viisil toimepanemine. Karistuseks määras kohus looma suhtes lubamatu teo julmal viisil toimepanemise eest kahekuulise vangistuse. Kuna Marko pani toime lisaks looma julmal viisil kohtlemisele ka tapmisega ähvardamise, mille täideviimist oli alus karta, olulises ulatuses vara hävitamise ähvardamise, mille täideviimist oli alus karta ning vale kaebuse esitamise teise isiku poolt kuriteo toimepanemise kohta, siis liideti nimetatud süütegude eest määratud karistused ja Marko karistuseks määrati 10 kuud vangistust, millest kohesele ärakandmisele kuulus 5 kuud vangistust ning 5 kuud vangistust jäeti tingimuslikult kohaldamata 18 kuulise katseajaga.

Asjast kirjutas ka Pärnu Postimees. Kohtulahendite registris toodud Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumaja otsusest tuleb välja, et Marko viibis psühhiaatriakliinikus kuu aega sundravil. Vanglakaristust kandis ta 2009. aastal Tartu vanglas. Otsusest tuleb välja, et Martkot oli kriminaalkorras karistatud ka 2007. aastal, mil määrati kohtu poolt psühhiaatriline sundravi.

Väärteomenetluse korras oli Markot kohtuotsuse järgi karistatud neli korda: 1) 05.01.2007 Põhja PP poolt KarS § 218 lg 1 alusel rahatrahviga 240 krooni (tasutud 09.02.2007); 2) 19.01.2007 Põhja PP poolt KarS § 218 lg 1 alusel rahatrahviga 1200 krooni (tasutud 06.02.2007); 3) 12.12.2008 Lääne PP poolt KarS § 278 alusel rahatrahviga 1800 krooni (tasumata); 4) 12.12.2008 Lääne PP poolt KarS § 278 alusel rahatrahviga 180 krooni (tasumata).

Kommentaarid

Viimased uudised