Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Keskkonnagentuur

Pärast arutelu otsustas Vabariigi Valitsus täna toetada Keskkonnaministeeriumi ettepanekut Eesti kandideerimiseks Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asukohamaaks. Loodav keskus tooks Eestisse juhtivad kaugseire spetsialistid ja teadlased ning ergutaks Eesti ettevõtlust ja tööjõuturgu.

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskus (edaspidi ECMWF) on välja kuulutanud hanke, et leida peamiselt kosmoseandmete ja muu seirega tegelevale keskusele asukoht Euroopa Liidu riigis. Loodav keskus tegeleks ELi rahastatavate teenuste (Copernicus, Euroopa horisont ja Digitaalne Euroopa jms) elluviimisega.

„Maineka valitsustevahelise organisatsiooni keskuse majutamine annaks Eestile kaalu välissuhetes nii Euroopa Liidus kui ka kogu maailmas,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk. „Oluline on ka, et keskus mõjutaks heas suunas ka Eesti ettevõtete tegevust ja tööjõuturgu. Keskusesse koonduks kuni 250 kõrgetasemelist spetsialisti ning see avaks Eesti teadlastele uusi koostöövõimalusi.“

Eestis keskkonnaseirega tegeleva Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala lisas: „See on kahtlemata ambitsioonikas plaan, pelgalt proovides on rohkem võita kui kõrvaltvaatajaks jäädes. Lisaks sellele, et keskusest saaks oma valdkonna tippkeskus, suurendame Eesti kui atraktiivse tööandja kuvandit, pakkudes kõrge kvalifikatsiooni- ja palgatasemega  töökohti.“ Keskkonnaagentuuri direktor märkis, et keskuse Eestisse toomine aitaks elavdada ka kriisist räsitud turismi-, majutus- ja konverentsiteenuseid.

Eesti saab juba praegu edulugudena välja tuua selliste rahvusvaheliste organisatsioonide majutamise nagu EU-LISA ja NATO Küberkaitsekoostöö Keskus.

Hoonele tehtava kulu ja kaudse tarbimiselt/maksudest johtuva tulu põhjal on keskuse Eestisse toomise tasuvusaeg 3-5 aastat, mis on igati konkurentsivõimeline nii riigi- kui erasektori vaates.

Hankes osalemise huvi korral peab pakkuja riik 31. maiks edastama ECMWFile valitsuse  kinnitatud kavatsuskirja. See ei kohusta veel pakkumist tegema, vaid lihtsalt kinnitab riigi huvi. Pakkumiste tähtaeg on 1. oktoober. Pakkumise koostamist koordineerib Keskkonnaagentuur.

ECMWF tegutseb nii teaduskeskuse kui 24/7 toimiva operatiivteenistusena, mille põhiülesandeks on liikmesriikidele keskpikkade, kuni 10-päevaste numbriliste ilmaprognooside tagamine. Lisaks haldab ECMWF maailma suurimat meteoroloogiliste andmete arhiivi, teeb kliima järelanalüüse, võimaldab liikmesriikidel kasutada oma superarvutusressursse.

Loodav keskus tegeleks Euroopa Liidu rahastatavate tegevustega, nagu näiteks Copernicus, Euroopa horisont ja Digitaalne Euroopa. Copernicus on Euroopa Liidu Maa vaatlusprogramm, mis jälgib planeeti, kaitsmaks keskkonda ning tagamaks inimeste turvalisus. Copernicus on maailma kolmas suurim kosmoseandmete pakkuja. Peamised valdkonnad, millest programmi kasu lähtub on ekstreemsete ilmaolukordade prognoosimine, taastuvate energiaallikate haldamine ja põllumajandus.

Viimased uudised