Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Rahvusvaheline reservohvitseride kogunemine 2018. aastal. Kujutis: Facebook

Täna algab Tallinnas ülemaailmne reservohvitseride kogunemine, mis toob kokku erinevateks õppusteks, seminarideks ja militaarvõistluseks üle 500 reservväelase 26 riigist. Lisaks NATO ja Euroopa Liidu riikidele saabub algavaks nädalaks Tallinna reservväelasi Lõuna-Aafrikast, Argentiinast ja Ukrainast.

Kogunemise avavad piduliku rivistuse ja pärgade panekuga kommunismiohvrite memoriaalile kell 17.30 kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sirel, Rahvusvahelise Reservohvitseride Konföderatsiooni president kolonel Christopher Argent ning asepresident kolonelleitnant Toomas Luman.

Järgneva nädala jooksul võtavad reservväelased mõõtu sõjalis-sportlikul mitmevõistlusel, osalevad intensiivsel tsiviil-militaarkoostöö õppusel ning arutavad hetkel oluliste julgeolekuküsimuste üle. Eraldi seminar on pühendatud noortele reservohvitseridele ja nende senisest paremale kaasamisele riigikaitsesse.

„Reservteenistuse roll on viimaste aastate pingelises julgeolekuolukorras kasvanud, riigid vajavad lisaks tegevväelastele reservistide ja erinevate elualade spetsialistide panust,“ ütles Eesti Reservohvitseride Kogu esimees Andre Lilleleht lisades, et mitmed riigid meie lähedal on otsustanud taastada ajateenistuse kui reservväe alustala. „Eesti ja Soome on reservväelaste kaasamisel eelisseisus, sest ajateenistusel põhinev riigikaitsemudel aitab hõlmata suuremat hulka elanikkonda ning tekitada huvi riigikaitse vastu,“ sõnas ta.

1948. aastal loodud rahvusvaheline reservohvitseride konföderatsioon CIOR (Confédération Interalliée des Officiers de Réserve) on suurim reservohvitseride esindusorganisatsioon maailmas, mis ühendab pea miljonit reservväelast 36 riigist. Organisatsiooni peamised ülesanded on NATO nõustamine ja toetamine reservteenistuse küsimustes, reservväelaste esindamine suhetes tööandjatega ning reservohvitseride professionaalne arendamine.

Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) asutati 22. juunil 1997. aastal kaitseväe Meegomäe lahingukoolis Võrumaal esimeste vabatahtlike reservohvitseride kursuste lõpetajate poolt. Vabatahtlikele reservohvitseride kursustele pani aluse mure Eesti julgeoleku pärast ning rahva kaitsetahte kasvatamise vajadus. Eesti Reservohvitseride Kogu ühendab täna pea 400 reservohvitseri erinevatelt elualadelt. Sel aastal on Eesti koos Ühendkuningriigiga CIORi eesistujamaa.

Viimased uudised