Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Eesti kaitseväe 1. ja 2. jalaväebrigaadi staabid ning allüksuste esindajad osalevad sel ja järgmisel nädalal Leedus toimuval ja NATO Põhjadiviisi poolt läbiviidaval juhtimispunkti õppusel Saber Knight 2019.

„See õppus näitab veenvalt NATO ja selle liikmesriikide pühendumust toetada ja edendada stabiilsust ja rahu Balti regioonis omavahelise kaitsekoostöö kaudu,“ ütles NATO Põhjadiviisi ülem kindralmajor Flemming Mathiesen õppuse avarivistusel.

Juhtimispunkti õppuse Saber Knight eesmärgiks on arendada osalevate üksuste operatsioonilist võimekust ning koostööd, treenida ning integreerida NATO liitlasüksused Balti riikide kaitsesse.

„Eile alanud õppuse aktiivne faas testib meie sõjalist tarkust, vastupidavust ja oskust ette näha ning reageerida vastase käikudele. Samuti ka võimekust teha koostööd rahvusvahelise diviisi lipu all Balti riikide kaitseks välja astunud üksustega ning kohaliku elanikkonnaga,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

Ta lisas, et õppused annavad Balti riikide staapidele ainulaadse võimaluse harjutada ning testida oma võimekust suure diviisi koosseisus. „Ole sa kui tahes tark ja tugev, sõjalises olukorras on eduvõtmeks koostöö, kogemus ning õlg-õla tunne,“ ütles kolonel Karus.

Õppus Saber Knight 2019 on osa NATO Põhjadiviisi väljaõppetsüklist, kus vastavalt õppuse stsenaariumile harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja läbiviimist Balti riikide kaitseks. Õppusel osaleb pea 1000 kaitseväelast Eestist, Lätist, Leedust, Taanist, Suurbritanniast, Kanadast ning Slovakkiast.

Viimased uudised