Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kujutis: facebook

Tänavu valiti tuletoojateks igast maakonnast parim noorkotkas ja kotkajuht, kes saavad 23. juuni ennelõunal Kadriorus presidendilt võidutule, et see viia oma kodukanti.

Võidutuled pannakse põlema Vabadussõja mälestussammaste jalamitele üle Eesti ja sealt saavad kõik soovijad seda oma jaanilõkke süütamiseks ka võtta.

Võidutuli sünnib 23. juunil kell 11.00 kui Kadriorus presidendi lossi ees ühendatakse Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus süüdatud mälestustuli ning noorkotkaste poolt Toompeal süüdatud muinastuli.  Ürituse otseülekannet on võimalik vaadata ERRi uudisteportaalist www.err.ee.

2020. aasta tuletoojad on:

ALUTAGUSE

Jenno Anger on Kaitseliidu liige 2012. aastast, kaitseväelane, kaitseliitlane ja noortejuht.

Jenno on öelnud: „Tänu sellele, et minu pojad Rait ja Kert on noorkotkad, on minustki noorkotkas saanud.“ Korraldab oma noortele põnevaid väljaõppeüritusi ning on alati abiks ülemalevaliste õppepäevade ja laagrite korraldamisel. Tema head mõtted, kaitseväelase taust ja õiglustunne on tema rühma poistele suureks eeskujuks.

Kert Anger on noorkotkas 2011. aastast. Kert sai riigikaitsehuvi oma isalt Jennolt, kes on kaitseväelane. Kui ta ühel üritusel kõike oma silmaga näha ja käega katsuda sai, oli ta kindel, et temast saab noorkotkas. Kert on kohusetundlik ja aktiivne noormees, kelle unistus on saada täpsuslaskuriks ning oma tuleviku plaanib ta siduda just riigikaitsega.

HARJU

Tarmo Amer on Kaitseliidu liige 2003. aastast, kaitseväelane, kaitseliitlane ja noortejuht.

Juba 21 aastat on Tarmo tegutsenud vabatahtliku noortejuhina ning pärast kõiki neid aastaid teeb ta seda jätkuvalt suure südame ja pühendumusega. Tarmo on väsimatu edasirühkija, sest Eesti asja tuleb ajada.

Oliver Tamm on noorkotkas 2010. aastast. 10 tegutsemisaasta jooksul on Oliver oma aktiivsuse, arukuse ja õpetamisoskusega pälvinud nii oma rühma kui ka kogu maleva imetluse. Teda huvitab riigikaitse ning tema südameasi on anda oma panus Kaitseliidu missiooni täitmisse. Oliverist on kasvanud juht ja tema kohta võib julgelt öelda, et ta on sirgunud poiste seast meeste sekka.

HIIUMAA

Tiina Hiiemets on Kaitseliidu liige 2018. aastast, noortejuht. Tiina on laia maailmavaatega, tasakaalukas, aktiivne, põhjalik ning kohusetundlik noortejuht. Tema rühma noored on ühed aktiivseimad järguõppes ning ta kaasab ja suunab samuti teisi malevkonna aktiivseid noori järguõppele pühenduma. Inspiratsiooni ammutab ta teiste malevate väljaõppeüritustelt, et ka oma noortele põnevat ja vaheldusrikast tegevust pakkuda!

Travis Olle on noorkotkas 2014. aastast. Tegemist on 6-aastase kogemusepagasiga ja kõrgelt motiveeritud noorkotkaga. Travise sõnul on ta Noorte Kotkaste organisatsioonis õppinud eelkõige kannatlikkust, eesmärgi poole püüdlemist, kiirete otsuste tegemist ja enda eest vastutamist. Ta on noormees, keda võib tuua eeskujuks teistele noorkotkastele.

JÕGEVA

Andres Reinesberg on Kaitseliidu liige 2003. aastast, kaitseliitlane ja noortejuht. Andres juhib Tabivere rühma ja aastate jooksul on tema rühmast sirgunud tublisid noorkotkaid, kes on valinud karjääri Kaitseväes. Laagrites teatakse Andrest kui kõva ja selge häälega korralduste andjat. Muutumatu tujuga Andrese konti ei murra ka kõige raskemad ja keerulisemad ülesanded.

Kaur Saar on noorkotkas 2009. aastast. Kaur on väga pühendunud noorkotkas: võimalusel osaleb meelsasti kõikidel üritustel ja hoiab malevat esindades selle lippu kõrgel. Tema teadmistest ja oskustest on osa saanud mitmed nooremad liikmed ja on sellega kasvanud neile suureks eeskujuks. Võidutule toomine on tema jaoks erilise tähendusega: tal on nimelt sellel päeval sünnipäev, mis ühtlasi tähendab viimast päeva noorkotkana ning edaspidi näeb teda juba Kaitseliidu maleva ridades.

JÄRVA

Urmas Täht on Kaitseliidu liige 2011. aastast, kaitseliitlane ja noortejuht

Urmas on pühendunud noortejuht, panustades nii enda rühma kui ka maakonna noorkotkaste väljaõppesse ja arengusse. Urmas aitab täie tõsidusega kaasa Kaitseliidule järelkasvu kasvatamisele korraldades laagreid nii, et õppepunktide läbiviijad oleksid kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad. Nii  saavad noored varakult maleva täiskasvanud liikmetega tuttavaks. Ta on noortele eeskujuks oma korrektsuse ja riigikaitseliste teadmistega ning teistele noortejuhtidele on Urmas heaks kaaslaseks ja koostööpartneriks, kellele saab alati kindel olla.

Märten Viitmaa on noorkotkas 2012. aastast. Märten on aktiivne noorkotkas: usin järgu- ja erikatsete sooritaja, jõuab organiseerida ja aidata ning samal ajal ka laagris osaleda. Tihtipeale näeb teda DJ rollis ja kaaslastele ägedat meeleolu loomas. Ta ei oota kunagi, et teda appi kutsutaks, vaid on kohal enne kui märgatagi jõuad!

LÄÄNE

Maris Esko on Kaitseliidu liige 2008. aastast, naiskodukaitsja ja noortejuht. Marise staaž Kaitseliidu noorteorganisatsioonides on juba 12 aastat, olles esialgu aktiivne ja eeskujulik kodutütar ning kasvades seeläbi suurepäraseks noortejuhiks. Vaatamata oma noorele eale juhib ta hetkel 54-liikmelist segarühma Valged Kotkad ja saab tööga väga hästi hakkama: kaasab, juhib, toetab ja panustab. On vaja kohtunikku, rajameistrit, õpetajat või juhendajat – see kõik on Marises olemas!

Mihkel Türnpu on Noorkotkas 2012. aastast. Mihklit iseloomustab mitmekülgsus ja ta ahmib endasse kõik, mida üldse võimalik Noorte Kotkaste organisatsioonist võtta on! 8 aasta jooksul on ta usinalt sooritanud järgu- ja erikatseid ning ei hoia saadud oskusi vaid endale – oma teadmised annab ta edasi noorematele noorkotkastele ja kodutütardele. Ta on alati kohal.

PÕLVA

Ainika Mägi on Kaitseliidu liige 2009. aastast, naiskodukaitsja ja noortejuht. Ainika on noortejuht, kellel leidub alati uusi ja lennukaid ideid, mida ette võtta ning kuidas uusi teadmisi-oskusi oma noortele pakkuda. Ühelegi abivajajale ei ütle ta ära ja head sõna jätkub kõigi jaoks. Ta on tuntud kui kohaliku kogukonna noortetöö hing.

Karl-Kristjan Ilus on noorkotkas 2016. aastast. Karl-Kristjan on noorkotkaste ridades olnud 4 aastat ning on näidanud end väga tegusa liikmena. Suurt huvi organisatsiooni vastu näitab 2019. aasta aktiivsustundide arv – 839! Sõbralik, sportlik, kohusetundlik, kogenud tegija – sellisena on ta hinnatud abiline laagrites ja tiimikaaslane patrullvõistlustel.

PÄRNUMAA

Alar Tamm on Kaitseliidu liige 2013. aastast, kaitseliitlane ja noortejuht. Alar ei ole kunagi pusinud üksi oma nurgas, vaid on alati arvestatav kaasamõtleja ja organiseerija kogu Noorte Kotkaste Pärnumaa maleva tegevuses. Ta on malevapealik olnud 3 aastat ning on oma tööga suurepäraselt hakkama saanud tänu oma rahulikule iseloomule, positiivsele ellusuhtumisele ning headele juhiomadustele. Kaitseliidus toimetamine on tema elustiil, väljund maailmavaatele ning  oluline osa tema perekonna igapäevaelust.

Raiko Taave Tammjärv on noorkotkas 2016. aastast. Raiko on niivõrd aktiivne noorkotkas, et tema nime võib leida osalejate nimekirjast juba siis, kui ürituse planeerimine on alles algfaasis. Tema üheks parimaks omaduseks on hoida kaaslaste moraali kõrgel ka siis, kui on väga-väga raske. On tähelepanuväärne, et 17-aastane Raiko on juba praegu väga sage osaleja Kaitseliidu Pärnumaa maleva üritustel.

RAPLA

Kaja Heinsaar on Kaitseliidu liige 2003. aastast, naiskodukaitsja ja noortejuht. Kaja on kohusetundlik, heatahtlik ja empaatiline inimene. Aktiivse naiskodukaitsjana kaasab ta teisi naiskodukaitsjaid noorkotkaste väljaõppe läbi viimisesse. Kuna paljud tema rühma noored ei ela alevis ja iganädalaselt kokku tulla on keeruline, leiab ta lahendusi, kuidas noortele maksimaalselt vajalikud teadmised ja oskused edasi anda.

Romet Metssalu on noorkotkas 2015. aastast. Romet on valitud oma rühma salgapealikuks, olles tubli infovahendaja rühmapealiku ja liikmete vahel. Oma hoolsuse, abivalmiduse ja sõbralikkusega usaldatakse talle tihti nooremate liikmete juhendamine ning nendele tegevuste välja mõtlemine. Ta on suurepärane organisatsiooni tutvustaja ning igati julge oma sõnas, mõttes ja teos.

SAAREMAA

Andrei Tšernobrovkin on Kaitseliidu liige 1993. aastast, kaitseliitlane ja noortejuht. Andrei on noortega töötades julgustav, innustav, toetav ja empaatiline. Viimane on kahtlemata üheks  eduteguriks,  mis on teinud temast armastatud noortejuhi nii noorte, teiste noortejuhtide kui ka lastevanemate silmis. Väljaõpet üles ehitades saab ta tihtipeale ideid just noorte fantaasiamaailmast ja kogemustest. See on süvendanud noortes kindlust, et neil on võimalus ja oskust ise otsustada.

Rando Nõmm on noorkotkas 2016. aastast. Rando on hakkamist täis merenoorkotkas. Organisatsioonist saadud suurimad väärtused on tema jaoks head sõbrad, kogemused iseseisvaks eluks ja teadmised looduses hakkama saamiseks. Kaaslased iseloomustavad teda sõnadega: abivalmis, heatahtlik, töökas ja kõigiga arvestav.

SAKALA

Antonina Eek on Kaitseliidu liige 2008. aastast, noortejuht. Antonina – imetlusväärne ja seiklushimuline noortejuht. Tal on meeletult suur roll oma rühma poiste eludes. Ta näeb noores potentsiaali, annab neile võimaluse tegutseda ning järjekordne loov ja iseseisva mõtlemisega noorkotkas on sirgunud! Tema rühmast on välja kasvanud kindlameelsed noormehed ning jätkuvalt leiavad vahvad ja särasilmsed poisid Antonina juurde oma tee.

Mihkel Eek on noorkotkas 2011. aastast. Mihklist sai noorkotkas tänu oma emale ja kahele vennale.  Ta hindab organisatsioonist saadud kogemusi ning teadmisi riigikaitsest ja selle valdkonna võimalustest. Kogenud noorkotkana on ta suureks abiks oma rühmapealikule ürituste korraldamisel ja läbiviimisel.

TALLINN

Maria Järvis on Kaitseliidu liige 2016. aastast, kaitseliitlane ja noortejuht. Mariat tuntakse kui sihikindlat ja edukat noortejuhti. Maria eestvedamisel teevad tema rühmad tihedat koostööd Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega, et tekitada noortes huvi nendes organisatsioonides jätkamiseks. Maria käe all kasvavad noored on ühtehoidvad, lojaalsed ja edukad, kellele on loodud võimalused parima väljaõppe saamiseks.

Sten-Ragnar Kaselaid on noorkotkas 2014. aastast. Sten-Ragnar on rühmakaaslastele suureks eeskujuks oma hea huumorisoone ja laia teadmistepagasiga. Juba praegu tegeleb ta innukalt endale järelkasvu koolitamisega. Steni rühm usub, et oma nakatava entusiasmi ja lahke meele tõttu on ta ideaalne tuletooja.

TARTU

Mairo Orav on Kaitseliidu liige 1997. aastast, kaitseliitlane ja noortejuht. Mairo teekond Noorte Kotkaste organisatsioonis algas juba 1997. aastal, alustades noorkotkana, kasvades noortejuhiks ja hetkel on ta kindlameelne malevapealik. Mairot tuntakse kui uljast eestvedajat ja uuenduste sisseviijat, kes on samal ajal pühendunud traditsioonide hoidja. Ta on hea kaaslane, edukas probleemide ennetaja ja pelga raskes olukorras käsi külge panna.

Reigo Joorits on noorkotkas 2012. aastast. Reigo on silmapaistev noorkotkas, kes täidab rühmapealiku abi kohuseid ja on usin koonduste läbiviija. Rühmakaaslased hindavad Reigot juhina ja eestvedajana väga kõrgelt. Kui kaaslased kisuvad tegevuses eri suundadesse, siis on Reigo see, kes nad ühisele teele suunab.

VALGAMAA

Siim Vahtra on Kaitseliidu liige 2009. aastast, noortejuht. Juba noorkotkana asus Siim looma ja vedama oma kodukandi noorkotkaste rühma, mis muutus üsna pea üheks aktiivsemaks rühmaks Valgamaal. Ta on sedasorti mees, kes ei oota, kuni tegevused ja sündmused sülle potsatavad, vaid on varakult olemas ja tihtipeale uutele ideedele aluse panijaks. Oma muheda oleku, vahetu suhtluse ja parajalt erilise huumorimeelega suudab ta tee leida iga nooreni ning on teinud temast oodatud kaaslase.

Artur Köller on noorkotkas 2015. aastast. Artur on selline noormees, kes ei oota, et põnevad üritused temani tuuakse, vaid aitab neid ise kõrge motivatsiooniga korraldada. Õpitud teadmised ja kogemused suudab ta noorematele põnevalt ja kaasahaaravalt edasi anda. Oma ärksa meele, heade mõtete ja heatahtliku olekuga on ta väga hinnatud kaaslane.

VIRU

Riho Valdok on Kaitseliidu liige 2015. aastast, KVA kadett, kaitseliitlane ja noortejuht. Riho on rühmapealik, kes pakatab kindlameelsusest ja julgusest katsetada. Tähelepanelikkus, osavõtlikkus ja positiivsus on teinud temast noortejuhi, kellest noored väga lugu peavad. Tema panus maleva ürituste korraldamisel on märkimisväärne.

Siim Kruusmann on noorkotkas 2015. aastast. Siim on aktiivne ja kohusetundlik noorkotkas, kes on alati valmis organisatsiooni tegevust erinevatel sündmustel tutvustama. Temas on suur õpihimu ja soov silmaringi maksimaalselt laiendada, mis on andnud talle võimaluse oma õpitu noorematele liikmetele edasi anda. Organisatsioon on tema ellu toonud toredad inimesed, huvitavad laagrid ja kohad, kuhu igapäevaselt naljalt ei satuta.

VÕRUMAA

Elen Tamm on Kaitseliidu liige 2013. aastast, naiskodukaitsja ja noortejuht. Eleni kirg on noori õpetada. Teda motiveerib nende areng ja teotahe. Uue oskuse või teadmise omandamine on see, mis Elenile noortega tegeledes sära silmadesse toob. Oma aktiivsusega on ta nakatanud enda rühma noori, kes aktiivselt kõikvõimalikest üritustest alati osa võtavad.

Jarko Nassar on noorkotkas 2010. aastast. Jarko on kohusetundlik ja rahuliku loomuga noorkotkas, kelle abile ja usaldusväärsusele alati võib kindel olla. Ta peab väga lugu organisatsiooni mainest ning seda toetab tema alati korrektne vormikandmine, kohusetundlik suhtumine ülesannetesse ja aktiivne osavõtt üritustest. Organisatsioon on talle andnud palju teadmisi, uusi sõpru, kogemusi ja mälestusi!

Viimased uudised