Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja

Valitsus kogunes kabinetinõupidamisele, et saada uuendatud ülevaade koroonaviiruse (COVID-19) leviku tõkestamisest Eestis. Olulise täiendusena lisatakse koduses karantiinis olevatele haigetele mõeldud terviseameti juhistess info, et nende täitmine on seadusest tulenev kohustus.

Sotsiaalminister Tanel Kiige kinnitusel jälgib riik olukorda ööpäevaringselt. „Praegu oleme suutnud avastada koroonaviirusesse haigestumise juhtumid õigeaegselt ning tänan kõiki, kes on vastutustundlikult käitunud. Samas peame arvestama ka negatiivsema stsenaariumiga ning selgelt välja ütlema, et terviseameti juhiste täitmine on kohustuslik,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Juhul kui inimene on nakatunud koroonaviirusesse ja peab olema koduses karantiinis, kuid ei saa hakkama igapäevaeluga, peab ta võtma ühendust kohaliku omavalitsusega.

Nakatunu lähikontaktne peab samuti püsima kodus, kuid saab igapäevaelu vajaduste katmiseks käia väljas. Riskipiirkonnast saabunutule soovitatakse püsida kodus ja jälgida tervist.

Valitsuse liikmed said tänasel kabinetinõupidamisel ülevaate viiruse leviku tõkestamiseks tehtud tööst.

Selleks, et tõkestada COVID-19 levikut Eestisse, on paigaldatud termokaamerad Tallinna lennujaamas ja Vanasadamas, kus monitooritakse reisijaid ning tehakse neile vajadusel tervisekontroll. Väljastatud on soovitused riskipiirkonnast tulnud inimestele püsida 14 päeva kodus. Inimestele on antud soovitused oma reisiplaanid üle vaadata. Välisministeeriumi kodulehel uueneb pidevalt info riskipiirkondade kohta. Riigiasutused piiravad vähekriitilisi välislähetusi. Maismaapiiril kontrollitakse reisibusse ning piiriületajatele on jagatud suurusjärgus 10 000 lendlehte.

Selleks, et tõkestada COVID-19 kohapealset levikut Eestis, toimub pidev eakate, kroonilist haigust põdevate inimeste ja teiste riskirühmade teavitamine. Sellel nädal paraneb COVID-19 testimisvõimekus haiglates.

Haridus- ja teadusministeerium seirab koostöös kohalike omavalitsustega olukorda haridusasutustes ja nakatumise ilmnemisel annab terviseamet juhised edasiseks toimimiseks.  Samuti peab haridusministeerium koos kohalike omavalitsustega välja töötama juhised olukorraks, kui haridusasutus tuleb sulgeda. Perearstid on saanud juhise väljastada hoolduslehti lapsevanemale olukorras, kui karantiini pandud lasteasutusest on koju jäänud laps, kel on olnud võimalik kokkupuude nakkusega.

Kultuuriministeerium, haridus- ja teadusministeerium, rahandusministeerium ning siseministeerium peavad koostöös KOV-idega koostama tegevuskava olukorraks kui tuleb peatada huvihariduse, kultuuritegevuse, sporditreeningute ning avalike ürituste korraldamine.

Selleks, et tagada tervishoiusüsteemi suutlikkus COVID-19 tõrjeks ja raviks, peab riik tagama vajaliku ravimite ja isikukaitsevahendite varu.

Selleks, et tõsta inimeste teadlikkust COVID-19 leviku tõkestamisel ja ravil, on käimas mitmed infokampaaniad. Näiteks on eesti.ee aadressile saadetud 900 000 kirja COVID-19 viiruse leviku tõkestamise kõige olulisema infoga. Valminud on audiovisuaalsed materjalid, mille levitamisel tehakse koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga. Piiridel jagamiseks on praegu ettevalmistatud ja osaliselt välja antud üle 100 000 infolehe. Eesti elanikkonna erakorraliseks informeerimiseks Eestis ja välismaal on plaanis SMS-teavitus. Samuti on elanikkonnale plaanis otsepostitus ning infotelefoni käivitamine. Terviseinfo numbriks, kuhu koroonaviiruse kahtluse korral helistada on endiselt 1220 või tuleb helistada oma perearstile.

Selleks, et tagada Eesti majanduse võimalikult normaalne toimimine, tehakse rahandusministeeriumi juhtimisel analüüs, mille tulemusel peavad valmima ettepanekud COVID-19 majandusmõju leevendamiseks.

Pidevalt uuenevat infot COVID-19 kohta leiab terviseameti erilehelt: www.koroonaviirus.ee

Välisministeerium jälgib pidevalt olukorda ning uuendab aktiivselt reisisoovitusi Reisi Targalt lehel https://reisitargalt.vm.ee/

Viimased uudised