Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi koostöös läbiviidava ajateenijate kompleksuuringu raames küsitleti 2021. aasta alguses talvises kutses teenistust alustanud ajateenijate hoiakuid ning arvamusi.

Uuringu tulemustest selgus, et kolmandik ajateenijatest astus teenistusse isikliku avalduse alusel, mille peamiseks motiiviks oli ajateenistuse läbimine enne muude kohustuste tekkimist.

Ligi pooled jaanuaris ajateenistust alustanud noortest tulid teenistusse kas hea meelega või kohusetundest, pooled oleks võimaluse korral tulemata jätnud või tulid täiesti vastumeelselt.

Veidi üle poolte ajateenijatest tõdes, et nende elus oli asjaolusid, mis tegid teenistusse asumise keeruliseks. Peamiseks teguriks oli töökoht, selle järgnes pereliikmete ja lähedaste sõltumine ajateenija sissetulekust ning kolmandaks elukoha kommunaalide ja üüri eest tasumine.

Enesehinnangulise füüsilise vormi poolest jagunesid ajateenijad kolmeks: 27 protsenti ajateenijatest hindas oma füüsilist vormi heaks või üsna heaks, veidi alla poole keskmiseks ning üsna halvaks või halvaks veerand ajateenijatest. Ühtlasi selgus uuringust, et võimalus parandada oma füüsilist vormi oli ajateenistusse astumise üheks peamiseks eeliseks.

Ajateenijate kompleksuuring on alates 2016. aastast Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi koostöös läbiviidav iga-aastane uuring, mille eesmärk on saada pidevat tagasisidet väljaõppele ning monitoorida ajateenijate hoiakuid, motivatsiooni ja tervist.

2021. aasta alguses ajateenistust alustanud ajateenijate hoiakute ja arvamuste uuringu tulemustega on täpsemalt võimalik tutvuda Sõdurilehe videos siin.

Ajateenijate kompleksuuringu aastaraportitega on võimalik tutvuda Kaitseväe Akadeemia kodulehel aadressil www.kvak.ee/kompleksuuring

Viimased uudised