Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

võrukad

Võrumaal esmaspäeva õhtul seitsmes vallas lõppenud rahvaküsitlusel ütles enamik hääletanutest EI valitsuse ettepanekule moodustada Antslast Vastseliinani küündiv nn Suur-Võru vald, mis hõlmaks ligi 45 protsenti Võru maakonna elanikest.

Rahvahääletusel oli valitsuse sundliitmise ettepanek, mille kohaselt ühendataks Antsla, Lasva, Orava, Sõmerpalu, Urvaste, Vastseliina ja Võru vald ühiseks Võru vallaks. Kõigis seitsmes vallas olid hääletama tulnud inimesed ülekaalukalt Suur-Võru valla moodustamise vastu.

Näiteks Antsla vallas andis suurvallale EI-hääle 95,3 protsenti küsitluses osalenud 977 inimesest. Sarnasele tulemusele jõuti ka naabervald Urvastes, kus suurvalla vastaseid oli 90,8 protsenti.

Antsla ja Urvaste vallas loodetakse, et pärast sedavõrd tugevat meelsusavaldust jätab valitsus nad Võru vallaga sundliitmata ning kaks valda jätkavad uuel aastal ühise Antsla vallana.

„Hea meel on ikka,” hindas rahvaküsitluse tulemusi Antsla vallavolikogu esimees Kurmet Müürsepp. „Peaaegu saja protsendi lähedal.”

Müürsepa sõnul on valitsusel nüüd väga raske Antslat-Urvastet jõuga Võru valla külge liita. „Loodame, et jätavad meid rahule, aga kindel ei või milleski olla,” lausus ta.

Pärast rahvaküsitlust kogunevad mõlema valla volikogud, et vormistada valitsuse sundliitmisettepanekule eitav vastus.

Maakonna teine serv samuti vastu

Võrumaa teises servas, kus Vastseliina ja Orava ühendvald tuleks valitsuse ettepanekul liita Võru vallaga, olid enamik inimesi vastu asjade sellisele käigule.

Vastseliina vallas hääletas küsitluses osalenud 448 elanikust 90 protsenti suurvalla loomise vastu. Orava vallas oli suurvalla vastalisi 72,7 protsenti küsitluses osalenud 155 inimesest.

Võrukad ei soovinud suurt valda

Kuigi valitsuse sundliitmisplaan teeks Võru valla tunduvalt suuremaks, olid küsitluses osalenud Võru valla inimesed samuti kindlalt selle plaani vastu. Hääletusel osalenud 618 vallaelanikust 97,6 protsenti oli Vastseliina-Orava ja Antsla-Urvaste juurdeliitmise vastu.

Võru vallaga juba varem ühinemislepingu sõlminud Lasva valla rahvas oli samuti suurvalla vastu – 253 küsitluses osalenud elanikust 93,7 protsenti hääletas valitsuse ettepaneku vastu.

Oluliselt erinev polnud küsitlustulemus ka Sõmerpalu vallas, kus suurvallale ütles EI 97,8 protsenti küsitluses osalenud 317 inimesest.

Valitsus teeb otsuse

Kuigi Võrumaa sundliitmiste rahvaküsitlusel olid nii sundliidetavad Antsla-Urvaste ja Vastseliina-Orava kui ka sundliitmises vastuvõtja poolel olevad Lasva, Sõmerpalu ja Võru vald suurvalla loomise vastu, on otsustamisel jäme ots valitsuse käes, kes peab pärast volikogudes vormistatud vastuste kättesaamist ütlema oma sõna, milliseks Võrumaa haldusjaotus viimaks kujuneb.

Antslal-Urvastel jäi aastavahetuse seisuga haldusreformi seaduses nõutud 5000 elanikust puudu 351 hinge ja Vastseliinal-Oraval kujunes puudujäägiks 2310 elanikku, mis tähendab, et valitsusel tuleb need vallad kas sundliita või teha erand.

Riigihalduse minister Mihhail Korb ütles jaanuari lõpus Lõunaeestlasele, et Antsla ja Urvaste vallale erandi tegemine on võimalik. „Minu seisukohalt on nende osas erand põhjendatud ja selle ettepaneku ma teen [valitsus]kabineti istungil,” kinnitas Korb.

Valitsus teeb oma otsuse sundliitmise osas hiljemalt 15. juuniks.

ARVED BREIDAKS

VAATA LISAKS: Mihhail Korb: Antsla vald võiks jätkata väikevallana

Viimased uudised