Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigihalduse ministri algatusel on kaalumisel seadusemuudatus, mis võimaldaks edaspidi riigi äriühingutel annetada Ukraina riigile elektritaristu taastamiseks vajalikke seadmeid ja materjale.

„Sõjas on hävinenud oluline osa Ukraina energiataristust ja elamufondist, riigis on ulatuslikud elektrikatkestused ning Venemaa lakkamatu pommitamise tõttu ähvardab riigi energiavarustus kokku variseda,“ rääkis riigihalduse minister Riina Solman. „Seetõttu on tekkinud erakorraline vajadus anda Ukrainale kohest mitterahalist abi, et nad saaksid oma taristut töös hoida. Hetkel kehtiv seadusandlus ei luba riigi äriühingutel teha annetusi muidu, kui üksnes teadus- ja arendustegevuse eesmärgil, mistõttu tegin ettepaneku riigivara seadust ajutiselt muuta,“ selgitas ta.

Ministri sõnul on soovi Ukraina riigile abi saata avaldanud näiteks riigi äriühing Elering AS. „Eleringil on selleks täna täielik võimekus, seadmata ohtu elektritaristu toimekindlust Eestis. Ettevõte soovib annetada hädavajalikke seadmeid ja materjale Ukraina elektritaristu taastamiseks,“ ütles Solman.

Riigikogus on hetkel menetlemisel riigivaraseaduse, maareformi seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (712 SE). Ettepaneku kohaselt täiendataks eelnõu sättega, mille eesmärgiks on lubada riigi äriühingutel teha annetusi Ukraina riigile ja tema äriühingutele. See ei piirduks kitsalt energiataristu valdkonnaga, vaid kataks ka Ukraina muud olulised taristud, mis võivad vajada abi sõjalise konflikti ajal ja pärast seda.

Tegemist on ajutise sättega, mis kehtiks esialgu kuni 2027. aasta 31. detsembrini.

Viimased uudised