Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eesti Proviisorite Koda (EPK) pöördus Eesti suurimate apteegikettide poole ettepanekuga alustada esimesel võimalusel üldapteekide müüki kutselistele proviisoritele, et olla valmis juba üheksa kuu pärast jõustuvaks apteegireformiks.

Alates 2020. aasta 1. aprillist jõustub neli aastat tagasi Riigikogus heakskiidetud apteegireform, mis seab Eestis üldapteekidele omandipiirangud. „Enamusosalus kõikides üldapteekides peab hakkama kuuluma sõltumatutele proviisoritele, mis tähendab kettide omanduses olevate apteekide lõpetamist Eesti turul,“  ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas. „Apteegireform muudab apteegid suure äri huvidest sõltumatuks, toob rõhuasetuse tagasi inimese tervisemure lahendamisele ja annab võimaluse integreerida apteegisüsteem taas tervishoiusüsteemi.“

Eesti Proviisorite Koda tuletab kirjas suurimatele mitteproviisoritest omanikega apteekidele meelde, et omandipiirang jõustub juba vähem kui üheksa kuu pärast ja seepärast on praegu viimane aeg  alustada apteekide müügiga. „Kui viimasel hetkel tuleb korraga müüki palju apteeke, avaldab see kindlasti mõju nende müügihinnale,“ märgib Karin Alamaa-Aas kirjas apteegikettidele.

Tema sõnul on Eesti Proviisorite Kojani jõudnud ka mitteproviisoritest apteegiettevõtete väited justkui puuduks proviisoritel huvi või rahalised vahendid reformi käigus apteegikettidelt apteeke osta. „Eesti Proviisorite Koja kui suurima proviisoreid ühendava kutseühingu liikmete hulgas on apteekide soetamise vastu elav huvi, kuid seni on apteegiettevõtetelt saadud pigem tõrjuvaid reaktsioone,“ kirjutab Alamaa-Aas.

Tema kinnitusel on apteekide ostmise vastu huvi olemas nii Eesti Proviisorite Koja ja Eesti Apteekrite Liidu liikmete seas, kuid ka liitudesse mittekuuluvatel proviisoritel. „Seepärast oleme Eesti Proviisorite Koja poolt kutseühinguna valmis vajadusel olema neutraalseks pooleks, kes vahendab müügipakkumised proviisoritele,“ kirjutab Alamaa-Aas.

Eesti Proviisorite Koda on suurim proviisoreid ühendav kutseühing Eestis, mille eesmärk on esindada ja kaitsta proviisorite huve, apteegiteenuse arendamine ja kvaliteedi parandamine ning proviisori kui ametiala eest seismine ja edendamine.

TAUST

  • Alates 2020. aasta 1. aprillist jõustuvad Riigikogus 2015. aastal heaks kiidetud ravimiseaduse muudatused (nn apteegireform), mille ühe osana seatakse üldapteekidele omandipiirangud.
  • Alates 2020. aasta 1. aprillist peab proviisorile kuuluma apteegis vähemalt 51-protsendiline osalus ja valitsev mõju, kusjuures suure nõudlusega piirkonnas ehk 4000 või enama elanikuga asulas võib osanikele kuuluda kuni neli üldapteeki. Apteekide arv väiksema elanike arvuga asulates ei ole piiratud.
  • Nii eraõiguslikus juriidilises isikus enamusosalust omav kui ka füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev proviisor peab töötama juhatajana vähemalt ühes temale väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas üldapteegis.
Kommentaarid

Viimased uudised