Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

President Alar Karis andis täna heakskiidu kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusele, millega reformitakse kaitseväekohustuslaste ja kaitseväekohustust võtta soovivate inimeste terviseseisundi hindamist arstlikes komisjonides.

Muudatuste tulemusel saavad terviseseisundi hindamise õiguse Kaitseressursside Ameti ja Kaitseväe määratud arstid, kes saavad vaikimisi juurdepääsu tervise infosüsteemis olevatele andmetele, et hinnata kutsealuste terviseseisundi vastavust tervisenõuetele. Inimesele jääb võimalus soovi korral juurdepääs keelata.

Seadusega laiendatakse veel asendusteenistuse mõistet ja antakse ajateenistuse katkestanud inimestele võimalus hiljem soovi korral ajateenistust jätkata. Eraldi peatükiga kehtestatakse kaitseväeteenistuse erisused kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal.

Viimased uudised