Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Ministeeriumi küsitlusele vastanud koolijuhtide hinnangul on kiirtestimine andnud kooliperele suurema kindlustunde ning võimaldanud ära hoida nakkuskollete teket. Möödunud nädalal avastati üldhariduskoolides toimunud testimiste käigus 340 positiivset kiirtesti tulemust, kokku on kuue nädala jooksul saadud koolides 3630 positiivset testitulemust.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tänab kõiki koole kiirtestimiste korraldamise eest, sest tänu sellele on õpilased saanud sel poolaastal koolis kontaktõppes käia. „See on ühine pingutus, tänu millele oleme saanud hariduse avatuna hoida! Soovin kõigile turvalist peagi algavat vaheaega,“ ütles minister Kersna. „Pärast koolivaheaega peab kindlasti vähemalt kaks nädalat taas kogu kooliperet testima, sest pühade ajal on palju kontakte ja uus veelgi kiiremini leviv viirustüvi on juba koolidesse jōudnud,” ütles minister Kersna, kes palus olla koolivaheajal ettevaatlik ning kõigil, kes saavad teha tõhustusdoosi, see esimesel võimalusel ära teha.

Haridus- ja teadusministeerium on alates kiirtestimistega alustamisest kogunud iga nädal üldhariduskoolidelt tagasisidet, et olla kursis kohapealsete oludega.

Kiirtestimise küsitlusele vastas eelmise nädala testimise kohta 469 kooli ehk 91 protsenti üldhariduskoolidest. Küsitlusele vastanud koolides said nädala jooksul positiivse kiirtesti tulemuse 296 õpilast. Eelmisel nädalal oli positiivseid teste 199, nädal varem 291, enne seda 392, novembri kolmandal nädalal 507, novembri teisel nädalal 584 ja novembri esimesel nädalal 922.

Koolitöötajatest andis sel nädalal positiivse kiirtesti tulemuse 44 töötajat. Eelmisel nädalal 25, enne seda 23, neljandal testimisnädalal 65, kolmandal 69, teisel 90 ja esimesel nädalal 117.

Kokku tuvastati sel nädalal 340 positiivset kiirtesti. Ühtegi positiivset õpilaste testi ei leitud 333 koolis ehk 71% vastanud koolides, eelmisel nädalal ei olnud positiivseid kiirteste 363 koolis ehk 79% vastanud koolidest.

Kokku on  kuue nädala jooksul positiivse tulemuse saanud 3197 õpilast ja 433 töötajat ehk küsitlustele vastanud koolides on kokku tuvastatud 3630 positiivset kiirtesti.

Kokku testiti küsitlusele vastanud koolides eelmisel nädalal 99 681 õpilast ja 12 211 töötaja. Kõige rohkem on koole, kes testivad kõiki õpilasi ja õpetajaid – 44 protsenti vastanutest (eelmisel nädalal 42 protsenti). 41% vastanud koolidest testis ainult vaktsineerimata ja COVID-19 läbi põdemata õpilasi ja töötajaid (eelmisel nädalal oli selliseid koole 40 protsenti). 2 protsenti vastanutest ei testinud kedagi (eelmisel nädalal 5 protsenti). Ülejäänud koolid kasutavad kombineeritud lahendusi, näiteks testiti üks kord nädalas kõiki ja üks kord nädalas neid, kes pole vaktsineeritud ega läbipõdenud või oli erisusi kooliastmete lõikes.

Kuigi testimiskordade arv tervikuna vähenes, on siiski kõige rohkem neid koole, kus testisid õpilased end kaks korda nädalas, neid oli 67 protsenti vastanutest (eelmisel nädalal 59 protsenti). Ühe korra nädalas testisid õpilased 29 protsenti vastanutest (eelmisel nädalal 33 protsenti) ja kolm korda nädalas 2 protsenti koolidest (eelmisel nädalal ka 2 protsenti). 2 protsenti ei testinud õpilasi ühtegi korda.

Selles osas, kas testimine on korraldatud koolis või kodus, ei ole väga suuri muutusi. Jätkuvalt toimub ligi pooltes koolides (52 protsenti) testimine koolis ja 23 protsendi koolide õpilased testivad kodus. Koole, kus testimine toimub nii koolis kui kodudes, on 23 protsenti vastanutest

Kiirtestimine jätkub esialgu veebruarini, täpsem korraldus sõltub koroonaviiruse leviku olukorrast riigis. Teste tarnib Medesto Logistics OÜ.

Kiirtestimise kohta koolides leiab lisainfot ministeeriumi kodulehelt.

Viimased uudised