Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Meedia levis 29. jaanuaril uudis, mille aluseks oli Haigekassa pressiteade„Hospiitsteenus on abivajajatele tagatud“.  Paraku sisaldab teade eksitavat informatsiooni ega esita objektiivselt EELK Tallinna Diakooniahaigla hospiitsi rahastamise hetkeseisu ja tulevikuväljavaateid.

Haigekassa kinnitab oma pressiteates, et hospiitsteenus on igal juhul tagatud kõigile ravikindlustatud patsientidele, kes seda vajavad ja kohtuvaidlus ei mõjuta teenuse kättesaadavust. Kahjuks ei vasta see väide tõele, edastas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Konsistoorium.

EELK Tallinna Diakooniahaigla hospiitsteenust on Haigekassa juba aastaid rahastanud statsionaarse õendusabi rea alt. Statsionaarse õendusabi lepinguid on Haigekassa pikendanud kõikide seni ravirahastuse lepingut omavate õendusabi osutajatega 31. märtsini 2019, sh. EELK Tallinna Diakooniahaiglaga. Haigekassa pressiteates esitatud väide, et EELK Tallinna Diakooniahaiglal on võimalik jätkata hospiitsteenuse pakkumist 2021. aastani ei ole seega õige.

Ambulatoorse õendusteenuse ehk koduõendusteenuse pakkumiseks omab EELK Tallinna Diakooniahaigla lepingut aastani 2021, kuid sellest ei rahastata hospiitsi. Hospiitsteenus pole koduõendus, seda pakub õendushaiglatest ainult EELK Diakooniahaigla statsionaarne hospiitsosakond.

EELK Tallinna Diakooniahaigla on aastaid püüdnud saavutada hospiitsteenuse ja kogu palliatiivse ravi tunnustamist Eesti riigi poolt. Seni pole see õnnestunud, kuigi 16 aasta vältel on statsionaarset hospiitsi arendanud ja seda sõnumit kantud nii koolituste läbiviimise kui ka rahvusvaheliste hospiitskonverentside korraldamisega.

EELK Tallinna Diakooniahaigla loodab, et Haigekassa pikendab statsionaarse õendusabi lepingut ajani, mil leitakse toimiv rahastus statsionaarse õendusteenuse, sh hospiitsteenuse jätkamiseks. Samas väljendame lootust, et Haigekassa kiirendab hospiitsteenuse kaardistamist, mille tulemusel lisatakse statsionaarne hospiitsteenus Haigekassa hinnakirja ning viiakse läbi täiendav hange.

Haigekassa: hospiitsteenus on patsientidele tagatud!

Haigekassa jääb seisukohale, et hospiitsteenus on kõigile tagatud. Hospiitsteenus on nende inimeste jaoks, kelle haigusele ei ole enam tervendavat ravi ning kellel nende haiguse tõttu ei ole jäänud kaua elada. Hospiitsi töö eesmärgiks on võimaldada haigel inimesel elada maksimaalselt täisväärtuslikku elu kuni surmani ning tagada talle väärikas ja rahulik elust lahkumine kas kodus või haiglas.

Haigekassa rahastab statsionaarse õendusabi teenust, mille osutamise nõuded näevad üheosana ette ka surija põetuse, vaevuste ja valu leevendumise ning patsiendi ja tema lähedaste toetamise. Ehk tegelikult tegelevad kõik statsionaarse õendusabi teenuse osutajad ka palliatiivse ravi ja hospiitsiga ning teenus on abivajajale tagatud.

Hospiitsteenuse jaoks on näiteks Ida-Tallinna Keskhaiglal ja Tartu Ülikooli Kliinikumil olemas ka eraldi voodikohad. Samuti on Põhja-Eesti Regionaalhaiglas olemas palliatiivravi keskus, kuhu kuuluvad näiteks arstid, õed, hingehoidjad jt nõustajad, kes aitavad kergendada raskest haigusest ja ravist tingitud vaevusi ja abistavad lähedase kaotuse ning leinaga toimetulekul inimesi.

Tulenevalt hospiitsteenuse vajaduse kasvust ja vastava teenuse spetsiifikast oleme haigekassa poolt selle teenuse kasutust kaardistamas. Kaalume eraldi teenuse lisamist hinnakirja ja vajadusel täiendava hanke väljakuulutamist, et laiendada võimalusi teenuse pakkumiseks.

Diakooniahaigla on täna oluline hospiitsteenuse pakkuja ja me otsime võimalusi nendega koostöö jätkamiseks ka juhul, kui nad kohtuvaidluse tulemusel teenust jätkata ei saa.

Kommentaarid

Viimased uudised