Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Haigekassa info kohaselt on Lõuna-Eestis hospiitsteenuse peamine teenusepakkuja Tartu Ülikooli Kliinikum.

Teised kaks suuremat tegijat on Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla.

Kuna hospiitsteenus on osa õendusabi teenusest, siis suuremal või väiksemal määral on igal haiglal selleks voodikohti õendusabi sees ja samuti pakuvad patsientidele tuge koduõed.

2007. aastal avati SA TÜ Kliinikumis 7 voodikohaga hospiits. Hospiitsteenusele suunatakse haiged, kelle haigusele ei ole enam tervendavat ravi, kes vajavad palliatiivset (toetavat) sümptomeid leevendavat ravi, et tagada parim võimalik elukvaliteet. Sellisteks haigusteks on eelkõige vähk, kuid ka kopsuhaigused, südamehaigused, neeruhaigused, Alzheimeri tõbi, infarkt, kooma jne.

Hospiitsteenust vajavad:

  • terminaalses (surmaeelses) seisundis haiged, kes surevad lähipäevadel või -tundidel;
  • terminaalses seisundis haiged, kelle hooldajad kodudes vajavad lühiaegset puhkust;
  • terminaalses seisundis haiged, kes peale adekvaatset palliatiivset ravi statsionaaris on suutelised lühemat või pikemat aega kodus toime tulema.

Hospiitsteenusele suunamiseks on vajalik patsiendi enda ja tema lähedaste soov saada hospiitsteenust, mõistmine, et eesmärgid hospiitsis on suunatud pigem elukvaliteedi parandamisele kui aktiivsele sekkumisele haiguse kulgu.

Hospiitsteenus pakub terminaalsetele patsientidele kergendavat ravi ja õendushooldust. Hospiitsosakonna töös lähtutakse sellest, mida surijad kõige enam vajavad:

  • vabanemine piinavatest haigussümptomitest;
  • turvaline, individuaalsust ja enesemääramisõigust arvestav keskkond;
  • pidev asjatundlik terviklik hooldus;
  • kindlustunne nii patsiendile kui tema lähedastele.

Ravi oluline komponent on psühholoogiliste ja psühhosotsiaalsete pingete leevendamine, emotsionaalse toe ja praktilise abi pakkumine (seadused, toetused, õiguste kaitse) ning hingeline toetus. Inimese terviklikkust arvestavat palliatiivset ravi osutatakse meeskonnatööna (põetajad, õed, arst-konsultant, sotsiaaltöötaja, hingehoidja jne).

Külastusajad hospiitsi patsientidele on paindlikud ning lähedastel on igal ajal võimalik viibida haige juures, aidata teda ja võtta osa tema hooldamisest, personal on patsiendi perekonnale toeks.

Peale adekvaatse palliatiivse ravi saamist on mõned patsiendid jälle võimelised kodus toime tulema, saades vajalikke koduvisiite kas koduõelt või vähi koduse toetusravi meeskonnalt. Vajadusel saab perearst patsienti alati tagasi suunata hospiitsi.

Allikas: SA TÜ Kliinikum

Kommentaarid

Viimased uudised