Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

ELi liikmesriigid ja komisjon leppisid kokku ühised põhimõtted, kuidas kasutada koroonaviiruse pandeemia olukorras mobiilirakendusi kontaktide jälgimiseks ja hoiatamiseks.

Alates koroonaviiruse pandeemia puhkemisest on liikmesriigid komisjoni toetusel analüüsinud kriisiga toimetulekut toetavaid digilahendusi nii tulemuslikkuse, turvalisuse, privaatsuse kui ka andmekaitse seisukohast. Eeldusel et kontaktide jälgimise rakendused vastavad igati ELi normidele ja on hästi koordineeritud, võivad neist kujuneda olulised vahendid kriisiohje kõigis etappides, eriti siis, kui tasapisi hakatakse leevendama suhtlusdistantsi hoidmise meetmeid. Sellised äpid võivad täiendada praegust automatiseerimata kontaktide jälgimist ning katkestada viiruse edasikandumise ahela. Meetmekogumiga käivad kaasas samuti täna avaldatavad andmekaitse suunised selliste mobiiliäppide jaoks.

Siseturu volinik Thierry Breton ütles: „Koroonaviiruse leviku piiramiseks võivad kontaktide jälgimise äpid olla kasulikud, seda eriti liikmesriikide väljumisstrateegiate seisukohast. Samas on selliste rakenduste kasutuselevõtu ja seega ka nende kasulikkuse üheks eelduseks jõulised privaatsuse kaitse meetmed. Muidugi peaksime me olema uuendusmeelsed ja kasutama pandeemiaga võitlemisel võimalikult hästi ära tehnoloogiat, kuid see ei tähenda, et teeksime kompromisse oma väärtuste ja privaatsusnõuete vallas.“

Äppide kasutamine on vabatahtlik ja need peavad järgima privaatsusnõudeid

Äppidele seatavad olulised nõuded:

  • Need peaksid olema täielikult kooskõlas ELi andmekaitse- ja privaatsusnormidega, mida kirjeldati ka tänastes suunistes pärast konsulteerimist Euroopa Andmekaitsenõukoguga.
  • Need tuleks kasutusele võtta tihedas koostöös riiklike tervishoiuasutustega, kes peaksid äpid ühtlasi heaks kiitma.
  • Äppide paigaldamine peaks olema vabatahtlik ning neist tuleks loobuda nii pea, kui neid enam ei vajata.
  • Äppides tuleks kasutada kõige värskemaid privaatsust suurendavaid tehnoloogilisi lahendusi. Tõenäoliselt kasutataks neis Bluetoothi lähedustehnoloogiat ja seega ei saaks nende abil jälgida inimese asukohta.
  • Äpid peaksid kasutama anonüümseks muudetud andmeid. Äpid saavad hoiatada teatava aja jooksul nakatunu läheduses viibinuid ning soovitada neil teha viirusetest või isoleeruda, ilma nakatunu isikut avalikustamata.
  • Sellised äpid peaksid olema kogu ELis koostalitlusvõimelised, et inimesed oleksid kaitstud ka siis, kui ületavad riigipiire.
  • Need peaksid tuginema heakskiidetud epidemioloogilistele suunistele ning arvestama küberturvalisuse ja kasutatavuse parimaid tavasid.
  • Sellised äpid peaksid olema turvalised ja tulemuslikud.

Kuigi äppide abil saab kontakte jälgida lihtsamalt, kiiremini ja tõhusamalt kui nakatunutega vesteldes, jääb kontaktide automatiseerimata jälgimine endiselt alles nende inimeste jaoks, kes võivad olla nakkusele vastuvõtlikumad, kuid kellel ei pruugi olla nutitelefoni, näiteks eakamatel või puudega inimestel.

Meetmekogumi tulevastes versioonides võidakse välja töötada ühised lähenemisviisid ka muudele tegevustele, näiteks teavitamisele ja sümptomite jälgimisele.

Järgmised sammud

Meetmekogumi koostamisel võeti arvesse kontaktide jälgimise ja hoiatamise mobiilirakenduste valdkonna viimase aja parimaid tavasid, et kriisiga toime tulla. Tegemist on pideva protsessiga, mille käigus teevad liikmesriigid koostööd, et tegeleda lähinädalatel ja -kuudel nii selle kui ka muude praktiliste töövahendite väljatöötamise ja viimistlemisega. Ka töövahendi esimest versiooni täiendatakse, et võtta arvesse liikmesriikide kogemusi.

Riikide tervishoiuasutused hindavad selliste äppide tulemuslikkust nii riigi tasandil kui ka piiriüleses kontekstis 30. aprilliks 2020. Liikmesriigid peaksid edastama teabe oma tegevuse kohta 31. maiks 2020 ning tegema meetmed teistele liikmesriikidele ja komisjonile vastastikuse eksperdihinnangu koostamiseks kättesaadavaks. Komisjon hindab tehtud edusamme ja avaldab alates juunist 2020 kogu kriisi jooksul korrapäraselt aruandeid, soovitab meetmeid või selliste meetmete järkjärgulist lõpetamist, mis ei ole enam vajalikud.

Lisateave

Täispikk pressiteade
ELi meetmekogum kontaktide jälgimise mobiilirakenduste kohta, et piirata COVID-19 haiguse levikut ELis.
Komisjoni soovitus liidu ühise meetmekogumi kohta, mis võimaldab kasutada tehnoloogiat ja andmeid COVID-19 kriisi vastu võitlemiseks ja kriisist väljumiseks
Suunised pandeemia vastu võitlemise rakendustes täielike andmekaitsenormide tagamiseks
Komisjoni veebileht koroonaviirusele reageerimise kohta

Viimased uudised