Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pilt: NATO

Eesti taotles Euroopa Komisjonilt edukalt toetust sõjalise mobiilsuse projektile, mille eesmärk on parandada liitlasvägede vastuvõtmist Tallinna lennujaamas ja oluliselt suurendada lennujaama kütusehoiustamise võimekust. Projekti maksumus on 21,4 miljonit eurot, millest Euroopa Liit rahastab 10,7 miljonit eurot.

„Liitlasvägede kiire Eestisse jõudmise võimalus õhust, maalt ja merelt on oluline osa heidutusest. Seepärast hindame kõrgelt, et Euroopa Liit toetab selliseid investeeringuid, mis on oluline panus Eesti kaitsevõime arendamisse,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Projekti nimega TAMILA raames paranevad laia kerega lennukite vastuvõtmise võimalused. Laiakereliste õhusõidukite jaoks mõeldud nelja perrooni ehitus parandaks oluliselt liitlasvägede vastuvõtmise võimalusi ja nende ehitamine eraldi lennujaama osasse tagaks sõjaväelisele kasutusele vajaliku diskreetsuse. Lisaks suureneb uute kütusemahutite ehitamisega lennujaama kütusehoiustamise võimekus, mis tagab vajaliku varustuskindluse.

Geopoliitiline olukord on tõstnud Eesti vajadust NATO liitlasriikide vägede kohaoleku järele, mis omakorda tähendab seda, et on vaja paremat taristut, et lihtsustada ja kiirendada sõjalist mobiilsust Eestis. Tallinna lennujaamas on pikad ja laiad hoovõturajad ning kaasaegseim lennujuhtimise tehnoloogia, mis võimaldavad lennujaama aastaringselt kasutada. Lisaks asub see soodsas asukohas, kust on ligipääs teedele, raudteele, sadamatele ning see on oluline sõlmpunkt üleeuroopalises transpordivõrgustikus TEN-T.

„Venemaa räige agressioon Ukraina vastu on kinnitanud vajadust veelgi parandada transporditaristu, nagu maanteede, sildade ja raudteede läbilaskevõimet, et meie relvajõud ja varustus saaksid ELi piirides sujuvalt liikuda. Vaatamata sellele, et suurendasime sõjalise mobiilsuse eelarvet, on nõudlus ja vajadus kordades suurem kui pakkumine. Seda enam on mul hea meel, et TAMILA on nende 35 projekti hulgas mida saame rahastada. Soovin Eestile edu selle olulise projekti kiirel elluviimisel,“ sõnas Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei.

Projekti valmistasid ette ja viivad ellu koostöös kaitseministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja AS Tallinna Lennujaam.

Eestile on see teine kord saada rahastust sõjalist liikuvust toetava transporditaristu arendamiseks. Aprillis sai Euroopa Komisjonilt raha projekt EstMilMob, mille eesmärk oli parandada Tapa linnaku suunalisi transpordiühendusi järgmise viie aasta jooksul. Kokku oli projekti maksumus 62 miljonit eurot, millest Euroopa Liit rahastas pool.

Viimased uudised