Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Lõuna päästekeskus

Lõuna päästekeskuse päästjad käisid nädalavahetusel kustutamas kümneid kulupõlenguid.

Põlvamaa
27. märtsil kella 12.13 ajal aitasid päästjad Kanepi vallas Maaritsa külas kohalikel elanikel kustutada umbes ühe hektari jagu süttinud kulu. Suur osa põlengust olid elanikud kustutanud juba enne päästjate saabumist.

27. märtsi kell 17.24 teatati, et Kanepi vallas Häätaru külas olid elanikud soovinud keeldu rikkudes väiksel alal kontrollitult kulu põletada, kuid tuuleiil paiskas põlengu lõpuks hektarisele alale ja ohustas ka metsa.

27. märtsil kella 03.07 ajal süttis Põlva vallas Eoste külas soojak (6×3 meetrit). Soojakus elanud meesterahvas ei suutnud põlengut pulberkustutiga algjärgus kahjuks kontrolli alla saada ja soojak hävis täielikult. Põletushaavu saanud meesterahva viis kiirabi Tartu Ülikooli Kliinikumi. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

28. märtsil kella 11.29 ajal süttis Kanepi vallas Veski külas ohutusnõuetele mittevastavast lõkke tegemisest kulu poole hektari suurusel alal.

28. märtsil kella 11.59 ajal käisid päästjad Põlva vallas Kastmekoja külas kustutamas kahe hektari suurusele alale levinud kulupõlengut. Tulekahju sai alguse lõkkest.

28. märtsil kell 12.52 Kanepi vallas Prangli külas kustutasid päästjad kõrvalhoone, mis läks põlema lõkkest alguse saanud kulupõlengust. Õnneks hoiti ära kõrval asuva elumaja süttimine.

29. märtsil kell 14.47 Põlva vallas Peri külas põles poole hektari suurune kulu, mis süttis järjekordselt hooletu lõkke tegemise tagajärjel.

Valgamaa
Kokku registreeriti nädalavahetusel Valgamaal kulupõlengute ja ohutusnõuetele mitte vastavate lõkete kustutamiseks 10 väljakutset.

28. märtsil kella 14.07 paiku kustutati Otepää vallas Pilkuse külas kahe hektarile alale levinud kulupõlengu. Päästjatel olid kustutamisel abiks külaelanikud.

28. märtsil kell 14.37 põletati Tõrva vallas Karjatnurme külas lõkkes prahti. Päästjad kustutasid keskkonda saastava ja musta suitsu tekitava lõkke. Lõkkes tohib põletada ainult töötlemata puitu ja oksi.

Võrumaa
Kokku registreeriti nädalavahetusel Võrumaal kulupõlengute ja ohutusnõuetele mitte vastavate lõkete kustutamiseks 10 väljakutset.
27. märtsil kella 11.17 ajal süttis Võru vallas Palometsa külas lõkkest umbes kulu poole hektarilisel alal.

27. märtsil kella 11.25 ajal  Võru vallas Mõisamäe külas süütas meesterahvas ise kulu, kuid tuuleiil viis põlengu kontrolli alt välja. Õnneks suutis mees enne päästjaid ise tule leviku suuremale alale peatada. Päästjad hoiatavad, et kulu põletamine on keelatud. Kulupõletamise keelu rikkujaid võivad keskkonnainspektsiooni inspektorid karistada kuni 1200 euro suuruse trahviga. Ühtlasi tuleb tasuda loodusele tekitaud kahju.

27. märtsil kella 13.21 ajal kustutasid päästjad Setomaa valla Vedernika külas umbes kuuele hektarile levinud kulupõlengu, mis ohustas mitut talumaja.

27. märtsil kell 18.38 teatasid kaks poissi, et Setomaa vallas Beresje külas Beresje Umbjärves on vees naisterahvas. Esimesena kohale jõudnud kiirabi suutis toimetada alajahtunud naisterahva kaldale. Päästjad aitasid kiirabi töötajaid.

28. märtsil kell 06.23 käisid päästjad Võru vallas Plessi külas abistamas teelt välja sõitnud autojuhti. Väikebuss Nissan oli üle katuse rullunud ja maandunud ratastele. Autojuht sai iseseisvalt välja. Päästjad likvideerisid süttimisohu ja puhastasid sõidutee.

29. märtsil kell 19.29 avastasid päästjad lõkkepatrulli käigus Antsla vallas Säre külas järelevalveta lõkke, mis ohustas kulu. Lõke kustutati.

29. märtsil kell 22.45 Võru vallas Varese külas lendas veoautol ratas alt ära ning selle tagajärjel süttis kulu. Päästjad kustutasid kulu ja koristasid sõiduteelt veoauto purunenud detailid.

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks.

  • Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses (väiksem lõke 8 m, suurem lõke 15 m), sest sädemed võivad lennata hoonele ja selle süüdata.
  • Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest ja muust põlevmaterjalist ning piirata kivide või pinnasevalliga.
  • Lõket tuleb järjepidevalt valvata ja hoida lõkke läheduses esmased kustutusvahendid – näiteks ämber veega või tulekustuti.
  • Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega. See on, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis, mil liiguvad ainult puude peenemad oksad.
  • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu ja loodusjäätmeid.
  • Enne lahkumist tuleb lasta lõkkel täielikult ära põleda või kustutada see vee või pinnasega.
  • Kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjad võivad kehtestada lõkke põletamiseks rangemaid reegleid. Seepärast tuleb omavalitsuse kodulehel eeskirjadega tutvuda.
Kommentaarid

Viimased uudised