Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna, 27. septembril lõppes Soome peastaabi ülema kindralleitnant Vesa Virtaneni kahepäevane visiit Eestisse, mille raames kohtus ta Eesti kaitseväe peastaabi ülema kindralmajor Enno Mõtsaga ning tutvus 1. jalaväebrigaadi ja liitlaste lahingugrupi tegevusega.

„Koostöö Soomega on olnud alati oluline ja sisuline. Koos, suurimas sõjalises liidus, saame veel paremini ehitada oma riigikaitset ning jagada parimaid praktikaid,” ütles kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Enno Mõts.

Peastaabi ülemate kohtumisel olid arutletavateks teemadeks regiooni kaitse- ja julgeolekuolukord, NATO kaitseplaanid ja sõda Ukrainas. Samuti saadi ülevaade Tallinnas asuvas NATO staabielemendi tööst.

Kolmapäeval külastas kindral Virtanen 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakut, kus ta kohtus 1. jalaväebrigaadi ülema kolonel Andres Meriloga, kes andis ülevaate liitlaste lahingugrupi ja 1. jalaväebrigaadi tegevustest.

Eesti ja Soome kaitsevägesid ühendab aastakümnete pikkune ja mitmekülgne koostöö. Näiteks osaletakse vastastikku üksteise väljaõppes ja harjutustel. Ühiselt panustati ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL. Samuti on Eesti ja Soome koostöös hankinud nii õhuseireradareid, liikuvsuurtükke kui ka laskemoona.

Viimased uudised