Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseliidu ülem Saaremaal. Kaitseliidu pilt

Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi külastas õppusel Ussisõnad osalevaid Hiiu- ja Saaremaa maakaitseüksuste juhte ning rõhutas saarte olulisust Eesti julgeolekus.

„Saarte kaitse on oluline osa Eesti julgeolekust ning ennekõike maakaitsest sõltub, kas sõja korral peaksime neid tagasi vallutama või suudame neid agressiooni puhul siiski oma käes hoida võiduka lõpuni. Kindral Reegi poolt kunagi väljaöeldud põhimõte „Iga põõsas laseb”, mis saartel võiks tähendada „iga kadakas laseb” on tegelikult väga tõhus viis oma maad kaitsta,” ütles kindralmajor Ühtegi. „Oleme seda näinud Ukrainas, nagu sedagi, et oma kodukohta kaitsevad võitlejad alati innukamalt kui võõrast maad või piirkonda.”

Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna vastutusalasse kuuluvad Saaremaa, Muhumaa ja Hiiumaa maakaitserühmade juhid kogunesid õppusele Ussisõnad kaks päeva tagasi, et valmistuda 23. septembril saabuva reakoosseisu välja õpetamiseks ja juhtimiseks.

„Ussisõnade raames oleme üles tõstmas just saarlastest ja hiidlastest reservväelasi, kes koos Kaitseliiduga moodustavadki kohaliku maakaitse. Nende eeliseks on kodunurga toetus, head teadmised kohalikest oludest ja maastikust ning  kohalike elanike toetus,” ütles kindralmajor Ühtegi. „Meie ülesanne on täna värskendada nende teadmisi sõjapidamisest ning õpetada juurde maakaitse eripärasid ning edasine sõltub juba kõik neist ja kohalikust Kaitseliidust.”

Õppus Ussisõnad kestab Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonnas  20.-29. septembrini. Õppus algas reservjuhtide täiendväljaõppega, misjärel saabub Ussisõnadele ka maakaitserühmade reakoosseis, keda juba nende endi juhid välja õpetavad. Väljaõppele järgnevad kontrollharjutused erinevates kohtades üle Pärnu-, Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa.

Õppus Ussisõnad on Eesti ajaloo suurim reservväelaste väljaõpetamisele keskenduv õppekogunemine. Kuue nädala jooksul oodatakse õppusele ligi 10 000 reservväelast, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu. Õppus kestab 28. augustist kuni 8. oktoobrini.

Viimased uudised