Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

SA Võrumaa Arenduskekuse fookuses on tänavu Võru maakonna arengustrateegia 2035+ ning maakonna heaoluprofiili koostamine, Võrumaa arendusfestivali „Vunki Mano!” korraldamine ja Võrumaa meenekonkursi läbiviimine.

Võrumaa arenguagentuuri ja omavalitsuste liidu ülesanded pärast haldusreformi üle võtnud arenduskeskuse nõukogu koosolekul 29. märtsil kinnitati arenduskeskuse käesoleva aasta tegevuskava ning algatati Võru maakonna arengustrateegia 2035+ koostamine.

Maakonna arengustrateegia uuendamine on arenduskeskuse selleaastane suurim väljakutse ning see valmib koostöös KOVide ja avaliku sektori, ettevõtjate, vabaühenduste ja kogukondade esindajatega. Tulenevalt seadusest peab maakonnal olema heaoluprofiilile tuginev arengustrateegia, mis on aluseks omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel, investeeringuteks toetuse taotlemisel ning ühiste ülesannete täitmisel. Arengustrateegia peab olema valmis hiljemalt 2019. aasta 15. jaanuariks.

Päris uue tegevusena on sel aastal kavas Võrumaa arendusfestival „Vunki Mano!“. Festivali eesmärk on tuua kokku erineva taustaga inimesi kogukondadest, ettevõtjaid ja omavalitsuse esindajaid ning tekitada keskkond, kus 48 tunni jooksul otsitakse lahendusi Võrumaa inimesi puudutavatele probleemidele. Selline intensiivne arengukiirendi meetod ehk häkatlon on üle võetud tehnoloogia sektorist ja kasutatakse viimasel ajal üha enam ka teiste valdkondade arengu hoogustamiseks. Arendusfestival toimub 5.-7. oktoobrini Vastseliinas.

Võrumaa meenekonkursi käigus laiendatakse Võru maakonnas pakutavate meenete valikut, mis iseloomustavad uut Võru maakonda, Vana-Võromaa ja Setomaa looduslikku ja kultuurilist eripära.

„Võru maakonna tulevik peitub tema elanikes ja külalistes, kes siin elavad ja kes siia soovivad tulla. Oluline on, et siin olijaid on rohkem kui lahkujaid. Seepärast on ka arenduskeskuses kokkulepitud tegevused, mis toovad otseselt mõõdetavat kasu maakonnale ehk aitavad peatada viimaste aastate vaikset hääbumist,“ sõnas Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Ülo Tulik. „Meie ülesanne nii käesoleval kui eelolevatel aastatel on maakonna huvide eest seismine,“ jätkas Tulik.

Arenduskeskuse 2018. aasta tegevuskava rakendamine tagab Võru maakonna ühishuvide esindamise, maakonna ühist arendustegevust ja arengut toetavate projektide elluviimise, koostöö korraldamise partnerite ja organisatsioonidega, ettevõtlikkuse ning kodanikuaktiivsuse tõstmise ja nõustamisteenuste osutamise, turismi ühisturunduse, kultuuri, hariduse, rahvatervise ja turvalisuse maakondlike tegevuste korraldamise.

Viimased uudised