Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võrumaa Omavalituste Liit osaleb rahvusvahelises projektis, mille raames otsitakse ideid, kuidas senisest paremini kaasata ja toetada erivajadustega inimesi.

Kolme aasta jooksul innustatakse ja toetatakse Võrumaa erivajadustega inimesi, kogukondi, omavalitsusi, ettevõtjaid mõtlema välja ja katsetama ideid, kuidas üheskoos paremini ja tõhusamalt toetada erivajadustega inimeste toimetulekut ning heaolu Võrumaal.

„Sotsiaalvaldkond on oma olemuselt arenduse mõttes olnud siiani väheatraktiivne. Samas on rahvastiku vananemise ja tööealiste inimeste vähenemise tõttu pidevalt kasvanud pinge sotsiaalhoolekande järjest suurenevate vajadusete ja kahanevatete võimaluste vahel,” rääkis Võrumaa Omavalitsuste Liidu projektijuht Kadri Kangro.

„Tahame rohkem tugevdada kohalikke kogukondi ja leida sealtkaudu täiendavat ressurssi eesolevate probleemide lahendamiseks,” lisas ta.

Järgnevatel aastatel korraldatakse Võrus, Vastseliinas ja Mõnistes 48-tunnised häkatonid ehk ideede arendamise kiirendid, kus valmivad uute lahenduste prototüübid. Prototüüpideks võivad olla nii tehnilist laadi IT-arendused kui ka korralduslikku laadi ja osapoolte koostööd parandavad konkreetsed tegutsemismudelid. Iga häkatoni võiduideed hakatakse koos professionaalsete mentoritega ellu viima.

Projekt on osa rahvusvahelisest koostööprogrammist, milles osalevad üheksa riigi ülikoolid ja organisatsioonid. Projekti finantseeritakse EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020, mis on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetavast programm. Toetuse suurus kokku umbes 5 miljonit eurot, millest Eestis läbiviidava projekti osa on 386 000 eurot.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised